search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Ontmoet het team

De gezamenlijke expertise van het team is het resultaat van vele jaren ervaring inzake internationale procedures, beheer van claims, procesfinanciering, beleggersbescherming, mededingingsrecht, corporate governance en M&A transacties.

Dr. Malte Stübinger

General Counsel Germany

*Hamburg, Kartelzaken, Investeringsverliezen, Procesfinanciering

Patrick Rode

Senior Legal Counsel

*Hamburg, Kartelzaken, Investeringsverliezen, Procesfinanciering

Tim M. Willing

Senior Legal Counsel

*Hamburg, Kartelzaken, Investeringsverliezen, Procesfinanciering