search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Wat heeft de WAMCA ons tot nu toe gebracht?

Na drie jaar WAMCA is het tijd om de balans op te maken.

Deze nieuwe editie van het WAMCA whitepaper is geschreven door Deminor General Counsel Nederland Joeri Klein en Finch Dispute Resolution Partner, Koen Rutten. De beschikbare gegevens zijn uitvoerig geanalyseerd om de werkelijke impact van WAMCA inzichtelijk te maken na drie jaar WAMCA.

De wet afwikkeling massaschade in collectieve actie of "WAMCA" bestaat ondertussen drie jaar. Sinds 1 januari 2020 is het op grond van deze wet mogelijk om in Nederland in een collectieve actie schadevergoeding te vorderen.

De kwantitatieve analyse van vorig jaar bracht op een cijfermatige wijze inzicht in twee jaar procederen onder de WAMCA. Met deze nieuwe, tweede kwantitatieve analyse worden de ontwikkelingen ten aanzien van de WAMCA in 2022 vergeleken met die van 2020 en 2021.

Bovendien is deze tweede kwantitatieve analyse aanzienlijk verrijkt met nieuwe aanvullende gegevens en bevindingen.

  • Zijn er in 2022 meer collectieve vorderingen ingeleid ten opzichte van 2020 en 2021 of is er juist sprake van een afname?
  • Wat is de gemiddelde doorlooptijd tussen het instellen van een WAMCA-procedure en een beslissing omtrent de ontvankelijkheid van de eiser(s) en de aanwijzing van de exclusieve belangenbehartiger?
  • Wat is de totale gemiddelde doorlooptijd van een procedure onder de WAMCA?
  • Hoe vaak zijn WAMCA-procedures gericht op schadevergoeding en wat is de omvang van de gevorderde bedragen?
  • Hoeveel vorderingen zijn er tot op heden onder de WAMCA toe- of afgewezen?
  • Voor wat voor soort kwesties werden in 2022 WAMCA-procedures ingeleid en om wat voor gedaagden gaat? Loopt dit in de pas met 2020 en 2021 of is er sprake van een verschuiving?
  • Hoeveel WAMCA-procedures worden extern gefinancierd? Is er mogelijk sprake van een aanzuigende werking van procesfinanciers op collectief procederen onder de WAMCA?
  • Wat valt er te verwachten van de WAMCA in 2023?

Deze en andere vragen worden beantwoord door middel van een kwantitatieve analyse. De kwantitatieve analyse zal periodiek worden geactualiseerd en toekomstige trends zullen zichtbaar worden zodra er meer gegevens beschikbaar zijn.

WAMCA GRAPHICS_NL - Form copy

Download de whitepaper: