search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Gebruiksvoorwaarden van My Deminor

Omvang

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele site www.mydeminor.com waarnaar hierna zal worden verwezen als “de Site”. Specifieke voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde diensten en andere items die u op de Site worden aangeboden.

Website-exploitanten

Deze website wordt beheerd door

DRS Belgium SRL / BV
met zetel te Joseph Stevensstraat 7, B-1000 Brussel (België),
(telefoonnummer: +32 (0) 2 674 71 33; faxnummer: +32 (0) 2 674 71 20; e-mailadres: drs@deminor.com)

en

Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA
met zetel te 1 Rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 (Luxembourg)
(telefoonnummer: +352 26 44 12 25; e-mailadres: drs@deminor.com).

DRS Belgium SRL / BV en Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA worden "Wij", "Onze" en "Ons" genoemd.

 

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Toegang tot de Site en het gebruik ervan worden beheerst door deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Site omvat het erkennen, begrijpen en accepteren van deze gebruiksvoorwaarden. U zal moeten afzien van het gebruik van de Site voor onwettige doeleinden of met onwettige middelen of middelen die door deze gebruiksvoorwaarden zijn verboden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, heeft u geen toestemming om de Site te bezoeken of op welke manier dan ook te gebruiken.

We behouden ons het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving of verplichting te wijzigen, bij te werken of te herzien. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden zijn aangebracht.

Leeftijdsbeperkingen

De Site is bedoeld voor personen van 16 jaar en ouder. Indien u jonger bent dan 16 jaar, is het u op geen enkele manier toegestaan toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en de daarop aangeboden diensten.

Disclaimer

De Site is bedoeld om algemene informatie te geven over ons en onze activiteiten en om u toegang te geven tot uw MyDeminor-account.

We zullen ernaar streven om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Site correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud van de Site precies, betrouwbaar, gepast, volledig en up-to-date is. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de Site op eigen verantwoordelijkheid wordt geopend en gebruikt. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die direct, indirect of toevallig voortvloeit uit het gebruik van op de Site verstrekte informatie, het onjuiste of ongeschikte gebruik van de Site, een onjuiste of gebrekkige verbinding of enig ander gebruik gekoppeld aan hardware anders dan de Site of enige andere specifieke hardware of software.

Intellectuele eigendomsrechten

De Site en haar inhoud, inclusief maar niet beperkt tot teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, logo's en pictogrammen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gebruikt, aangepast of vertaald, in deel of in hun geheel, worden zonder de schriftelijke toestemming van Ons, onverminderd de mogelijkheid om elementen van de Site uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te downloaden en af te drukken, op voorwaarde dat de inhoud niet wordt gewijzigd en de auteursrecht- en handelsmerkinstructies worden gehandhaafd.

Links naar andere sites

De hyperlinks naar websites van derden die beschikbaar zijn op de Site worden u ter beschikking gesteld. Als u besluit deze links te gebruiken, verlaat u de Site. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdicties

Uw toegang tot en het gebruik van deze Site valt onder de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Brussel (België) krijgen exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site.

Laatst bijgewerkt op 2024-03-07.