Disclaimer

Deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden en wordt regelmatig aangepast.

Deminor Recovery Services garandeert niet dat de informatie op deze website steeds correct en volledig is.

De informatie op deze website mag niet beschouwd worden als een openbaar beroep op het spaarwezen of als een aanbeveling om effecten te kopen, te houden of te verkopen, noch als een bindend aanbod om te investeren in een bepaald effect of investeringsfonds of om een bepaalde investering aan te gaan. Het kan niet beschouwd worden als juridisch of financieel advies.

DRS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie door bezoekers van deze website. Deze website en de informatie daarin opgenomen, worden auteursrechtelijk beschermd.

De verscheidene diensten die DRS aanbiedt, worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving waaraan haar entiteiten onderworpen zijn. Daarom verzoeken wij U vriendelijk contact op te nemen met het kantoor dat U zou kunnen bijstaan, opdat U kan geïnformeerd worden over de omvang en draagwijdte van de diensten die het kantoor U kan aanbieden. Ingeval het noodzakelijk of opportuun zou zijn, kan DRS externe partijen zoals advocaten of fiscaal adviseurs contacteren.

De inhoud van deze website wordt auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van de volgende rechtspersoon, welke overigens de enige gerechtigde entiteit is om de domeinnamen van Deminor te gebruiken:

DRS Belgium SRL/BV
Joseph Stevensstraat 7
B – 1000 Brussel (Belgium)

Entreprise number BE 0452.511.928

Email: drs@deminor.com