Met wie we werken

Een grote verscheidenheid aan bedrijven, verenigingen en individuen helpen toegang te krijgen tot de rechter door middel van financiering van juridische procedures.

Oplossingen voor procesfinanciering voor bedrijven, verenigingen en particulieren

Kartels en andere concurrentiebeperkende praktijken schaden vaak een zeer groot aantal bedrijven dat actief is binnen één markt of sector van de economie. Informatie over lopende of potentiële mededingingsrechtelijke acties is daarom relevant voor de brancheverenigingen die de belangen van deze bedrijven verdedigen en behartigen.

Deze verenigingen zien het meestal als hun taak om dergelijke informatie onder hun leden te verspreiden. Bij het voeren van onze mededingingsrechtelijke zijn we geïnteresseerd in samenwerking met en het bijstaan van handelsverenigingen waarvan de leden getroffen zijn door een kartel of een ander type schending van het mededingingsrecht.

Als u een brancheorganisatie bent en u denkt dat uw leden schade hebben ondervonden van een kartel, neem dan contact met ons op.

Het Deminor Team ondersteunt regelmatig een grote verscheidenheid aan cliënten die financiering van juridische procedures nodig hebben

 • Class Action: Een rechtszaak aangespannen door een groep mensen die gelijkaardige schade hebben geleden door de acties van een beklaagde.
 • Massaschade: Meerdere eisers spannen individuele rechtszaken aan tegen een of meer gedaagden vanwege schade veroorzaakt door een product, medicijn of andere factoren.
 • Multi-District Litigation (MDL): Zaken met gelijksoortige onderwerpen worden geconsolideerd en samen beheerd in een federale rechtbank om de procedures te stroomlijnen.
 • Groepsrechtszaken: Vergelijkbaar met class actions, maar vindt meestal plaats in landen buiten de Verenigde Staten.
 • Bedrijven: Nu de interne procesbudgetten en middelen onder toenemende druk staan, kan Deminor rechtstreeks samenwerken met bedrijven om hen te ondersteunen bij het instellen van hun vorderingen.
 • Investeerders: Wij helpen investeerders bij het recupereren van hun verliezen door middel van gefinancierde rechtszaken wereldwijd. Onze cliënten zijn toonaangevende vermogensbeheerders, pensioenfondsen en staatsfondsen die wereldwijd actief zijn.
 • Advocatenkantoren: We werken samen met advocatenkantoren om hen te helpen cliënten te ondersteunen die niet over de middelen beschikken om hun rechtszaak te voeren. Onze wereldwijde aanwezigheid en ons diverse team bieden onze cliënten de ideale ondersteuning die ze nodig hebben om claims voor één of meerdere rechtsgebieden te kunnen indienen.
 • NGO's en liefdadigheidsinstellingen: NGO's en liefdadigheidsinstellingen doen steeds vaker een beroep op procesfinanciering om hun werk te ondersteunen vanwege de stijgende juridische kosten en de complexiteit van de juridische uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, waardoor ze financiële middelen nodig hebben die verder gaan dan hun traditionele financieringsstromen.
 • Consumenten: Deminor's naam, afgeleid van het Franse 'défense des minoritaires', weerspiegelt haar verlangen om diegenen te ondersteunen die anders niet in staat zouden zijn om zichzelf te verdedigen. Met een ervaren afdeling voor schadebeheer zijn we goed geplaatst om consumentenclaims van over de hele wereld te ondersteunen.

Waarom Deminor?

Met 9 wereldwijde kantoren en met medewerkers van 19 verschillende nationaliteiten die 22 talen spreken is het voor Deminor mogelijk om een breed scala aan individuele en collectieve procedures te ondersteunen. Deminor's diverse en ervaren team is perfect in staat om bedrijven, verenigingen en individuen te helpen bij het creëren van een gelijk speelveld in juridische procedures tegen goed gekapitaliseerde gedaagden, hun kansen op het verkrijgen van een billijke schadevergoeding te vergroten en om juridische procedures in hun voordeel te beslechten.

Door met Deminor in zee te gaan, krijgt u toegang tot gerechtigheid en juridische vertegenwoordiging zonder daarvoor de financiële lasten op voorhand te moeten dragen. Op deze manier kunt u kansrijke juridische vorderingen instellen, ook als u zelf de financiële middelen daarvoor niet heeft. 

Nl Version copy

 

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Ontdek wat ons anders maakt

 • Ons multinationaal team heeft de capaciteiten om overal ter wereld te procederen.
 • Wij bieden transparant, objectief advies en alle beslissingen over schikkingen blijven aan onze klanten.
 • Wij zorgen voor alle procedurele aspecten van een rechtszaak, zodat u zich kunt richten op uw bedrijf.
 • Onze ondersteuning omvat de volledige financiering van uw zaak en daarnaast ook juridische diensten.
 • Deminor heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ondersteunen van commerciële geschillen.
 • Volg real-time de updates van uw zaak via ons beveiligde MyDeminor platform.

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.

Laatste nieuws & inzichten