Toonaangevende oplossingen voor procesfinanciering

Deminor biedt een breed scala aan opties voor procesfinanciering, alle op basis van "no cure, no pay".

Het aanbieden van een breed scala aan financieringsoplossingen voor commerciële geschillen, arbitrage en handhaving

Deminor helpt bedrijven en individuen die schade lijden door onrechtmatig gedrag om op een efficiënte manier schadevergoeding te verkrijgen tegen "no cure, no pay" procesfinanciering.

Deminor is één van de meest ervaren bedrijven ter wereld waar het aankomt op procesfinanciering en heeft collectieve acties georganiseerd en beheerd voor eisers afkomstig uit alle werelddelen. Met een enorm ervaren internationaal team kan Deminor zowel lokale procedures als cross-border/grensoverschrijdende procedures ondersteunen.

Overweeg Deminor's procesfinanciering en ondersteunende diensten 

independence-and-integrity

Uw bedrijf heeft aanzienlijke verliezen geleden.

results-driven

Budget- of tijdsbeperkingen weerhouden uw bedrijf ervan om te procederen.

globe

U hebt behoefte aan expertise op het gebied van procesvoering in buitenlandse rechtsgebieden.

calendar

Je claim is zeer complex of tijdgevoelig.

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Deminor biedt een grote verscheidenheid aan oplossingen voor het financieren van rechtszaken

 • Class Action: Een rechtszaak aangespannen door een groep claimanten die gelijkaardige schade hebben geleden door het toedoen van een gedaagde.
 • Massaschade: Meerdere eisers dienen individuele rechtszaken in tegen één of meerdere gedaagden vanwege schade die is veroorzaakt door een defect product, medicijn of door vanwege andere redenen.
 • Multi-District Litigation (MDL): Zaken met gelijksoortige onderwerpen worden geconsolideerd en gezamenlijk beheerd en behandeld in een federale rechtbank om de procedures te stroomlijnen.
 • Groepsrechtszaken: Vergelijkbaar met class actions, maar vindt meestal plaats in landen buiten de Verenigde Staten.
 • Terugvordering van investeringen en activa: Wij helpen beleggers bij het terugvorderen van hun investeringsverliezen door middel van gefinancierde procedures en op wereldwijde basis. Onze cliënten zijn toonaangevende vermogensbeheerders, pensioenfondsen en staatsfondsen die wereldwijd actief zijn.
 • Mededingingszaken: Bij mededingingszaken gaat het vaak om complexe juridische procedures tegen kapitaalkrachtige bedrijven of entiteiten die ervan worden beschuldigd de concurrentie te vervalsen en consumenten of ondernemingen schade te berokkenen.
 • Claims management: Deminor heeft een eigen departement dat is gericht op het bijeenbrengen, ordenen, administreren en beheren van grote aantallen claims van consumenten, bedrijven of institutionele investeerders.
 • Beslag- en verhaalspraktijk: Deminor's interne team dat is gericht op het opsporen van activa van gedaagden en het verkrijgen van inlichtingen ten behoeve van het verkrijgen van verhaal. Dit biedt mogelijkheden tot beslag- en executie op activa die is verspreidt over de hele wereld.
 • Arbitrage: Deminor biedt financiering voor zowel internationale commerciële arbitrage als arbitrage in het kader van investeringsverdragen.
 • Collectieve consumentenvorderingen: Bij collectieve consumentenvorderingen is het verkrijgen van financiële middelen via procesfinanciering nodig zijn om juridische stappen te kunnen ondernemen tegen bedrijven of instellingen,
 • Commerciële vorderingen: Deminor kan een gelijk speelveld creëren door middel van procesfinanciering in 'David tegen Goliath-achtige' commerciële geschillen.
 • Intellectuele eigendom: In geschillen over intellectuele eigendom (IP) dient financiering van rechtszaken als een strategisch hulpmiddel voor individuen en bedrijven die hun innovatieve ideeën en creaties willen beschermen.

“Deminor's vermogen om binnen het budget te blijven en waar voor je geld te bieden, commercieel bewustzijn en betrokkenheid bij initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie zijn zeer sterk."

“Deminor heeft een zeer gespecialiseerd team dat aanwezig is in verschillende landen.”

“Deminor is waarschijnlijk de meest gestructureerde geschillenfinancier in Europa.”

APAC Commerciële klant - Chambers & Partners 2021 Rankings

Marktcommentator Verenigd Koninkrijk - Chambers & Partners 2023 Rankings

Europese arbitrage cliënt - Chambers & Partners 2022 Rankings

Erik Bomans

Deminor's besluitvormings- en documentatieproces is één van de meest efficiënte op de markt. Wij zijn in staat om rechtszaken te financieren in 4-6 weken, afhankelijk van het verkrijgen van de nodige informatie voor de beoordeling van de zaak.

Erik Bomans
Chief Executive Officer

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.

Voorbeelden van rechtszaken