search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Hoe Investeringsherstel werkt

Deminor is al decennia lang actief voor beleggers met het terugvorderen van investeringsverliezen.

Verantwoording bekomen, handelend voor investeerders

Als bedrijven fraude plegen of andere onrechtmatige gedragingen begaan, trekken investeerders vaak aan het kortste eind. Onze “Investment Recovery” praktijk helpt internationaal opererende beleggers bij het verkrijgen van schadevergoeding voor verliezen geleden door toedoen van onrechtmatig gedrag.

Al meer dan 25 jaar voert Deminor juridische acties om investeringsverliezen terug te vorderen. We hebben ondertussen een uitstekende trackrecord opgebouwd. De sleutel tot ons succes is gelegen in het uitvoeren van gedegen strategische analyses voor elk van onze acties. Deminor absorbeert alle financiële risico’s verbonden aan deze acties en dekt doorgaans ook het risico af van een eventuele (proces-) kostenveroordeling indien een actie niet succesvol afgesloten wordt.

Wij monitoren de markt voor onze cliënten, geven hen aanbevelingen over de eventuele te nemen stappen en verstrekken alle nodige informatie om hen in staat te stellen deel te nemen aan een openstaand dossier. Vervolgens bieden wij onze cliënten de mogelijkheid om gratis een verliesberekening te bekomen op basis van hun transactiedata. Nadat Deminor heeft nagegaan of er een verlies is geleden en de investeerder voor deelname in aanmerking komt, wordt er een contract gesloten op grond waarvan de cliënt aanvaardt deel te nemen aan een schadevergoedingsactie met de actieve bijstand van Deminor. Gedurende het gehele proces sturen we regelmatig updates naar onze klanten om hen op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Daarnaast vragen we, waar nodig en nuttig, de feedback van onze klanten waar het aankomt op strategische aangelegenheden en schikkingen.

About Deminor

Onze aanpak is altijd geweest, en zal altijd blijven, om te handelen in het uitsluitend belang van onze klanten. Ons consistent hoge succespercentage weerspiegelt onze zorgvuldige beoordeling van de strategische risico’s en het inachtnemen van de bezorgdheden van onze klanten in elk dossier.

Edouard Fremault
Chief Strategy Officer

Hoe werkt het in de praktijk?

Neem contact op met een van onze experts

Wij geven u snel een eerste inschatting van uw slaagkansen.

Verder lezen

Steinhoff-1

Steinhoff

2022, Nederland en Zuid-Afrika

Op 15 februari 2022 is de schikking die wij namens onze 85 institutionele klanten hebben gesloten en die Steinhoff in juli 2021 a...

Lees meer
Fortis

Fortis (momenteel Ageas)

2017, België

Op 12 december 2017, na maanden van onderhandelen, sloten Deminor, Ageas Sa/NV (‘Ageas’, voorheen bekend als Fortis Sa/NV) en andere claimantenorga...

Lees meer
Olympus

Olympus

2016, Japan

Op 26 december 2016 hebben de klanten van Deminor in het dossier Olympus een minnelijke schikking getroffen bij de rechtbank van Tokyo. Hierdoor zul...

Lees meer