search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Hoe mededingingsacties werken

Onze inzet: wij beheren en financieren het volledige proces tot we een schadevergoeding bekomen in uw beste belang.

Onze aanpak voor een succesvolle mededingingsactie: nauwkeurige organisatie en vastberaden in de uitvoering

Onze klanten vertrouwen op onze ervaring en expertise in elke fase: tijdens de voorbereiding en de procesvoering, evenals tijdens de onderhandelingen en de uitvoering van een schikking. Onze klanten besteden de overgrote meerderheid van de activiteiten en verantwoordelijkheden aan ons uit, inclusief de financiering van de actie. Dit stelt onze klanten in staat om zich te focussen op hun kernactiviteiten, terwijl ze er op kunnen vertrouwen dat wij de volledige actie beheren.

Wij informeren cliënten zodat ze met kennis van zaken kunnen beslissen over al dan niet deelname aan een mededingingsactie. Daarnaast houden we onze klanten gedurende het voeren van de actie telkens op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en geven we hen ook voldoende tijd om feedback te geven en om strategische beslissingen te nemen wanneer dat nodig is (bijv. aanvaarding van een schikking).

Red dart arrow

 

Wij maken het mogelijk voor slachtoffers van concurrentiebeperkende praktijken om een schadevergoeding te verkrijgen zonder dat er kosten hoeven te worden gemaakt of veel tijd moet worden besteed. Deelname maakt het mogelijk om te kunnen genieten van een positieve uitkomst van de actie, zonder dat er risico’s gelopen worden.

Charles Demoulin
Chief Investment Officer

Hoe het in de praktijk werkt

Elke mededingingsrechtelijke actie is uniek, al zijn er een aantal terugkerende aspecten. Deze sommen we hierna op:

STAP 1

Melding mededingingsrechtelijke actie

Wij informeren u over acties waaraan u kunt deelnemen

STAP 2

Verzamelen van gegevens en bewijsmateriaal

We verzamelen de nodige documentatie om uw claim te onderbouwen

STAP 3

Voorwaarden voor deelname

Op basis van het door u verstrekte documentatie controleren wij of u in aanmerking komt voor deelname aan de mededingingsrechtelijke actie

STAP 4

Contract

U tekent een contract om deel te nemen aan de mededingingsrechtelijke actie

STAP 5

Voorbereiding

We bereiden juridische en economische argumenten voor met advocaten en experts

STAP 6

Procedure / Onderhandelingen

We trachten een schadevergoeding voor u te verkrijgen, maar vaak is eerst procederen een noodzakelijke stap

STAP 7

Communicatie

We informeren u regelmatig over de lopende procedure / onderhandelingen

STAP 8

Acceptatiebeslissing

Alle belangrijke beslissingen (bijv. acceptatie van een schikking) hebben uw goedkeuring nodig

STAP 9

Uitvoering

Uitvoering van de rechterlijke beslissing of schikking

STAP 10

Betaling

U ontvangt de vergoeding minus het overeengekomen aandeel voor de diensten van Deminor

STAP 11

Sluiting van de actie

Wilt u meer weten over mededingingsacties?

Waarom hebt u recht op schadevergoeding wanneer u bent benadeeld door een kartel, misbruik van machtspositie of een andere vorm van concurrentieverstorende praktijken? Hoe kunt u worden geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te vragen? Wat zijn de eerste stappen die u moet nemen? Wat moet u verwachten als u besluit deel te nemen aan een mededingingsrechtelijke actie die wordt georganiseerd en gefinancierd door Deminor? Deze en vele andere vragen zullen worden behandeld in ons e-book Antitrust Actions.

Download het e-book

ebook-antitrust

 

Neem contact op met een van onze experts

Wij geven u snel een eerste inschatting van uw kansen op succes.

Verder lezen

deminor-case-trucks

Truckkartel

UPDATE: Het Europese Hof van Justitie bevestigt de boete van €880 miljoen die Scania is opgelegd in verband met het truckkartel. Deze beslissing is definitief.

Lees meer
AA_Cardboard

Italian Corrugated Cardboard Cartel

Tekst enkel beschikbaar in het Engels. Als u meer informatie in het Nederlands wenst of uitleg wenst van een van onze Nederlands sprekende collega’s, gelieve on...

Lees meer