search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

No cure, no pay

Voor al onze verschillende diensten kunnen we “no cure no pay-regelingen” aanbieden.

Simpelweg winnen is niet genoeg

Een positief vonnis is een belangrijke eerste stap, maar uiteindelijk zinloos als er niet een effectief proces van tenuitvoerlegging beschikbaar is. We worden alleen betaald als de klant zijn vordering effectief heeft kunnen te gelde maken, d.w.z. wanneer het geld op de bankrekening van de klant staat.

We hebben graag 'skin in the game'. Omdat we ons eigen kapitaal en middelen investeren in de procedures van onze klanten, streven we er automatisch naar om de best mogelijke uitkomst voor onze klanten te behalen, terwijl we tegelijkertijd alle risico’s zorgvuldig in de gaten blijven houden.

Erik Bomans
Chief Executive Officer

Neem contact op met onze experts

Wilt u deelnemen aan een van onze lopende acties, wilt u een nieuwe zaak melden of wenst u ondersteuning van Deminor te ontvangen voor een bepaalde claim? Neem dan contact met ons op en wij zullen zo spoedig mogelijk bij u terug komen