search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Hoe procesfinanciering werkt

We zijn in staat om binnen 4 weken financieringsovereenkomsten te sluiten.

Van eerste beoordeling tot het sluiten van de financieringsovereenkomst

Na het financieringsverzoek van de klant en het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst, zal Deminor een voorlopige beoordeling van de claim maken op basis van een door de klant of zijn/haar advocaat opgestelde analyse van de zaak. Als de uitkomst van onze voorlopige beoordeling positief is, zullen we overgaan tot een meer diepgaande due diligence (fase II).

Voordat we toekomen aan fase II, kunnen we vaak al een breed scala aan prijzen/financieringsvoorwaarden voorstellen, zodat de klant weet wat hij kan verwachten zodra de claim definitief is goedgekeurd. Als we na fase II van de due diligence van mening zijn dat de zaak voldoende kans van slagen heeft, wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan het investeringscomité van Deminor. Die zal beslissen of de zaak kan worden gefinancierd of niet en onder welke voorwaarden. De cliënt wordt op voorhand op de hoogte gebracht van het voorstel dat zal worden voorgelegd aan het investeringscomité.

Nadat de goedkeuring door het investeringscomité is verleend, stellen we de cliënt een financieringsovereenkomst voor. Na de ondertekening van de financieringsovereenkomst door beide partijen, kan de rechtszaak beginnen en vanaf dat moment betaalt Deminor alle juridische kosten die daarmee verband houden.
Vanaf de eerste beoordeling tot aan het afsluiten van de financieringsovereenkomst, blijven de cliënt en zijn/haar raadsman volledig op de hoogte van de verschillende stappen

Vanaf de eerste beoordeling tot aan het afsluiten van de financieringsovereenkomst voor de geschillen, blijven de cliënt en zijn/haar raadsman volledig op de hoogte van de verschillende stappen.

Man signing contract

 

Het besluitvormings- en documentatieproces van Deminor is een van de meest efficiënte op de markt. We zijn, voor zover we tijdig de vereiste informatie bekomen, in staat om in 4 tot 6 weken een finale beslissing te nemen en een financieringsovereenkomst te sluiten.

Erik Bomans
Chief Executive Officer

Het verloop van het proces

Deminor biedt twee mogelijke opties voor het managen van het proces. De cliënt en zijn/haar advocaat kiezen zelf het niveau van de betrokkenheid van Deminor. Vanwege wettelijke beperkingen in bepaalde rechtsgebieden kan de rol van Deminor overigens verplicht beperkt zijn tot enkel financiering.

De klant behoudt de controle

Ondanks dat Deminor ondersteuning biedt voor het verloop van het proces, blijft de klant de uiteindelijke zeggenschap behouden. Deminor heeft geen vetorecht en zal nooit een beslissing opleggen aan de klant. Er zijn echter wel enkele voorbehouden in het contract opgenomen om de belangen van de financier te beschermen. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie dat de klant het contract wil beëindigen of een schikking tegen voorwaarden onder de reële waarde van de claim wenst te accepteren.

Procesfinanciering in 3 stappen

 

Download ons Litigation Funding e-book

Waarom zou een bedrijf gebruik maken van financiering door derden van haar geschillen of arbitrageclaims? Werkt het voor alle claims? Hoe werkt het en wat zijn de stappen van de eerste beoordeling tot aan het verkrijgen van de financiering? Deze en vele andere vragen zullen worden beantwoord in ons Litigation Funding e-book.

Download het e-book

deminor-commercial-litigation-1

 

Neem contact op met een van onze experts.

Wilt u deelnemen aan een van onze lopende acties, wilt u een nieuwe zaak melden of wenst u ondersteuning van Deminor te ontvangen voor een bepaalde claim? Neem dan contact met ons op en wij zullen zo spoedig mogelijk bij u terug komen

Voorbeelden van procesfinanciering

Business Interruption Claims

Tekst enkel beschikbaar in het Engels. Als u meer informatie in het Nederlands wenst of uitleg wenst van een van onze Nederlands sprekende collega’s, gelieve on...

Lees meer

Hoe beoordeelt Deminor geschillen? Een voorbeeld van de aanpak bij een M&A-geschil in Azië

Achtergrond

Deminor werkte nauw samen met een advocatenkantoor in Hongkong dat financiering zocht voor een HKIAC-arbitragezaak. Het Hongkongse recht was van toe...

Lees meer

Procesfinanciering kan ondersteunen een partner in een joint venture

Een Italiaans bedrijf, Vengari SpA, richtte een joint venture (‘JV’) op met het Franse bedrijf Gonier SA voor de productie van goederen in een speciaal gemeensc...

Lees meer