search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Wat is procesfinanciering?

Innovatieve financiering die een “no-cure, no-pay en no-risk” oplossing biedt aan procespartijen.

Procesfinanciering is ‘non-recourse’ financiering verstrekt aan procespartijen

Financiering van geschillen is een dienst waarbij een derde partij (de financierder - Deminor) financiële middelen ter beschikking aan een andere partij om rechtszaken of arbitrageprocedures te voeren. De financierder betaalt alle proceskosten en ontvangt geen vergoeding of rendement tenzij de zaak succesvol beëindigd wordt en de eiser een schadevergoeding bekomt. De financierder krijgt dan als vergoeding een deel van de opbrengst. Als de zaak niet succesvol is, verliest de financierder zijn investering en is de eiser niets verschuldigd.

Behoudens wettelijke beperkingen in bepaalde landen/rechtsgebieden, kan Deminor als financier ook ondersteuningsdiensten voor geschillen aanbieden in combinatie met de financiering van die geschillen.

Voorwaarden voor financiering

Procesfinanciering vereist dat voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Zaak met goede slaagkans
 • Mogelijkheid van effectieve tenuitvoerlegging
 • Redelijke kans op effectieve invordering
 • Redelijk rendement voor de financierder in verhouding tot het genomen risico

Deminor past geen minimum drempel toe. Een uitgebreide due diligence is een essentiële basis voor het succesvol financieren van geschillen. De due diligence van Deminor wordt in twee fasen uitgevoerd. Bekijk hier hoe het werkt.

Welke kosten worden gedekt door de financiering van Deminor?

De financiering van Deminor dekt alle kosten en vergoedingen in verband met de procedure. Deze kosten en vergoedingen worden door Deminor rechtstreeks aan de ingeschakelde dienstverlener of de rechtbank betaald, zodat de klant tijdens de gehele procedure geen uitgaven hoeft te doen.

De financiering van rechtszaken van Deminor dekt doorgaans de volgende kosten:

 

 • Advocatenkosten
 • Kosten van experts
 • Gerechtskosten
 • Kosten van arbitrageinstituten en honoraria van arbiters
 • Vertalingen, reiskosten en andere uitgaven
 • Onderpanden die dienen te worden gestort (indien van toepassing)
 • Tegenpartijkosten (in geval van verlies en er een veroordeling is tot betaling daarvan)

Soorten claims

Alle soorten claims komen in aanmerking. Zolang Deminor tot het oordeel komt dat de vordering gegrond is, dat de waarde van de claim objectief kan worden vastgesteld en dat partijen een gezamenlijk akkoord kunnen vinden over de procesvoering, zal Deminor kunnen optreden voor bijna elk type claim. Typische claims die in aanmerking komen zijn claims in verband met contractbreuk, schending van intellectuele eigendomsrechten, verzekeringsclaims, post-M&A claims, onrechtmatige daad claims en conflicten tussen joint venture-partners.

 • Contractbreuk
 • Vennootschapsrechtsrechtelijke claims (geschillen tussen aandeelhouders en bij fusies en overnames)
 • Mededingingsrechtelijke claims (individueel of collectief)
 • Verliezen geleden op financiële producten
 • Verzekeringsclaims
 • Claims voortvloeiend uit intellectuele eigendomsrechten (inbreuk op octrooien)
 • Onrechtmatige daad (verliezen veroorzaakt door onrechtmatige gedragingen)

3

 

Deminor-teamleden erkend als 'Thought Leaders' in Who's Who Legal 2022

 

Neem contact op met onze experts

Wilt u deelnemen aan een van onze lopende acties, wilt u een nieuwe zaak melden of wenst u ondersteuning van Deminor te ontvangen voor een bepaalde claim? Neem dan contact met ons op en wij zullen zo spoedig mogelijk bij u terug komen

Wilt u meer weten over Commerciële Geschillen?

Waarom zou een bedrijf gebruik maken van financiering door derden van haar geschillen of arbitrageclaims? Werkt het voor alle claims? Hoe werkt het en wat zijn de stappen van de eerste beoordeling tot aan het verkrijgen van de financiering? Deze en vele andere vragen zullen worden beantwoord in ons Litigation Funding e-book.

Download het e-book

deminor-commercial-litigation-1

 

Voorbeelden van procesfinanciering

Business Interruption Claims

Tekst enkel beschikbaar in het Engels. Als u meer informatie in het Nederlands wenst of uitleg wenst van een van onze Nederlands sprekende collega’s, gelieve on...

Lees meer

Hoe beoordeelt Deminor geschillen? Een voorbeeld van de aanpak bij een M&A-geschil in Azië

Achtergrond

Deminor werkte nauw samen met een advocatenkantoor in Hongkong dat financiering zocht voor een HKIAC-arbitragezaak. Het Hongkongse recht was van toe...

Lees meer

Procesfinanciering kan ondersteunen een partner in een joint venture

Een Italiaans bedrijf, Vengari SpA, richtte een joint venture (‘JV’) op met het Franse bedrijf Gonier SA voor de productie van goederen in een speciaal gemeensc...

Lees meer