search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Investeringsverliezen

Credit Suisse – Greensill nl_NL

Deminor onderzoekt potentiële misleiding bij verkoop investeringen in verzekerde supply-chain fondsen.
SHARE

Supply chain financier Greensill Capital heeft in maart 2021 insolventie aangevraagd. Beleggers die investeerden in aan Greensill gerelateerde verzekerde fondsen die werden gestructureerd en gepromoot door Credit Suisse verliezen mogelijk een aanzienlijk deel of zelfs hun volledige investeringen. Dit terwijl vele beleggers dachten dat ze investeerden in veilige alternatieven voor cash en geldmarktfondsen.

Wie is Greensill?

Greensill is een Britse financiële dienstverlener, opgericht door de Australische bankier en zakenman Lex Greensill. Greensill beschreef zichzelf als een technologie-startup die concurreerde met traditionele banken bij het aanbieden van "supply chain-financiering" (het financieren van de toeleveringsketen). In plaats van de betalingsverplichtingen van haar klanten op de balans te houden, zoals een traditionele bank dat doet, heeft Greensill Capital ze echter gesecuritiseerd in obligatie-achtige instrumenten en deze vervolgens verkocht aan financiële dienstverleners.

Wat ging er mis en wat is de impact voor investeerders in de verzekerde Credit Suisse supply-chain fondsen?

Supply chain financiering wordt doorgaans gezien als een veilige investering omdat het eenvoudigweg afhangt van het wachten tot een bedrijf betaalt voor de reeds ontvangen goederen en, nog belangrijker, omdat het onderliggende kredietrisico doorgaans wordt afgedekt door een verzekering. Aanvankelijk legde Greensill zich toe op relatief eenvoudige supply chain financiering. Naarmate de onderneming groeide, veranderde dat echter. Greensill begon meer en meer, naast de financiering van daadwerkelijk bestaande verplichtingen van klanten, ook toekomstige facturen te financieren waarvan Greensill verwachtte dat klanten daarvoor financiering zouden zoeken. Deze werden door Greensill aangeduid als “future accounts receivable” of “toekomstige debiteuren”.

Afgelopen zomer waarschuwde de grootste verzekeraar van Greensill (Tokio Marine) de onderneming dat het haar als verzekeraar vrijstond om de bestaande verzekering naar eigen goeddunken niet te verlengen. In september 2020 meldde Tokio Marine Greensill definitief dat de dekking zes maanden later, op 1 maart 2021, niet zou worden verlengd. Greensill kon geen vervanger voor Tokio Marine vinden en startte uiteindelijk op het allerlaatste moment (een paar dagen voordat de polis zou komen te vervallen) een gerechtelijke procedure om Tokio Marine te dwingen om de verzekering in stand te houden. Het Hooggerechtshof van New South Wales in Australië wees dit verzoek af, daarbij verwijzend naar de voorafgaande waarschuwingen van Tokio Marine aan Greensill. Toen vervolgens op 1 maart 2021 de verzekeringspolissen niet werden verlengd, besloot Credit Suisse dat de fondsen moesten gesloten voor uittredingen van haar klanten.

Heeft Credit Suisse verwijtbaar fout gehandeld?

Credit Suisse regelde en promootte de aan Greensill gerelateerde verzekerde investeringsfondsen als veilige financiële instrumenten en als een alternatief voor geldmarktfondsen vanwege het feit dat ze verzekerd waren. Credit Suisse was daarnaast ook de portfolio manager van de fondsen.

Het staat buiten kijf dat beleggers in de zomer van 2020 niet zijn geïnformeerd dat de hoofdverzekeraar zich had teruggetrokken en dat de fondsen dus vanaf 1 maart 2021 niet meer volledig verzekerd zouden zijn.

Het is nog steeds onduidelijk op welk moment Credit Suisse wist dat de verzekering van Greensill niet zou worden verlengd. Credit Suisse heeft beweerd dat ze pas in februari 2021 hoorden van de weigering van Tokio Marine om haar polissen te verlengen. Er zijn anderszins ook berichten dat Credit Suisse in ieder geval al in de zomer van 2020 overwoog een regel in te stellen die Greensill zou verplichten om verzekeringsaanbieders te diversifiëren, wat aangeeft dat Credit Suisse inzicht had in de status van de verzekeringsdekking van Greensill. Naast de wetenschap van Credit Suisse, is ook nog relevant wat Credit Suisse had moeten weten als promotor en portfolio manager van de aan Greensill gerelateerde verzekerde fondsen.

Mogelijkheden voor investeerders voor compensatie van verliezen

Het blijft onduidelijk of, en in hoeverre, beleggers in staat zullen zijn om hun investeringen terug te krijgen en hoe de verzekeraars beleggingen dekken die het fonds vóór 1 maart 2021 heeft gedaan.

In deze fase van ons onderzoek is onze belangrijkste vraag de volgende: waarom bleef Credit Suisse dit fonds omschrijven als een volledig verzekerd product en als een goed gediversifieerde belegging met een laag risico wanneer dit wordt afgezet tegen de beslissing die de verzekeringsmaatschappijen tijdens de zomer van 2020 namen om de verzekeringen niet te verlengen? Wij zijn van mening dat toen de belangrijkste verzekeringsmaatschappij zich terugtrok, het risicoprofiel van het fonds van de ene op de andere dag drastisch veranderde ten opzichte van hoe het eerder door Credit Suisse werd gepromoot. Beleggers zijn hierover echter niet tijdig geïnformeerd en hebben daarom mogelijke een vordering op Credit Suisse.

Bovendien geven de risicofactoren die in de prospectussen van Credit Suisse worden genoemd, niet aan dat de verzekeraars de mogelijkheid hadden om de polissen niet te verlengen. Als de verzekeringsdekking in tijd beperkt was met een eventuele verlenging naar goeddunken van de verzekeraars, dan had dit duidelijk in de prospectussen moeten worden vermeld als een afzonderlijke risicofactor. Alleen dan hadden beleggers zich ervan bewust kunnen zijn dat de bescherming slechts beperkt was en dat het product dus ook niet “volledig verzekerd” was, zoals wel werd gepromoot door Credit Suisse.

Credit Suisse heeft verklaard dat zij pas in februari 2021 werd geïnformeerd over de opzegging van de verzekeringspolissen. Dit is ofwel onjuist ofwel een indicatie van grove nalatigheid. Credit Suisse heeft immers de fondsen zelf opgezet en beheerde deze fondsen. Daarnaast was Credit Suisse bekend met de financiële positie van Greensill, omdat zij Greensill $ 140 miljoen leende voorafgaand aan haar beursgang waarbij Credit Suisse adviseerde.

Daar komt nog boven op dat Credit Suisse een uitleg verschuldigd is over de concentratie van risico's bij bepaalde tegenpartijen en ten aanzien verschillende transacties met verbonden partijen tussen Greensill, Softbank's Vision Fund, de activiteiten van staalmagnaat Sanjeev Gupta en Credit Suisse. Het lijkt er namelijk op dat de onderliggende vorderingen minder gediversifieerd waren dan hoe dit oorspronkelijk door Credit Suisse werd gepresenteerd.

We onderzoeken momenteel de juridische mogelijkheden van beleggers om de geleden verliezen vergoed te krijgen.

 

Indien u op de hoogte wenst te blijven van verdere ontwikkelingen, kunt u contact opnemen met Edouard Fremault (edouard.fremault@deminor.com)

Beleggers in Credit Suisse-fondsen met blootstelling aan Greensill worden uitgenodigd om hun contactgegevens achter te laten. Eén een van onze experts zal dan contact opnemen met u. Het achterlaten van uw contactgegevens stelt ons ook in staat om u op de hoogte te houden van de status van onze onderzoeken en alle eventuele acties die we zullen voorstellen aan de betrokken investeerders. Uw contactgegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de GDPR-regels en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan om u op de hoogte te houden van onze onderzoeken en voorgestelde maatregelen

Registreer u hier (gratis)

Bedrijfsnaam

Credit Suisse – Greensill
Vereinigtes Königreich 

Contactpersoon

✉️ Edouard Fremault

Verder lezen

Madoff Victim Fund

Madoff Victim Fund

2017, Verenigde Staten Deminor diende voor meer dan 4.000 cliënten vorderingen in bij het Madoff Victim Fund, een fonds dat door het Amerikaanse ...

Lees meer
Marionnaud

Marionnaud

2015, Frankrijk Deminor heeft een vonnis verkregen van het hof van beroep van Parijs voor haar klanten die verliezen hadden geleden ten gevolge van ...

Lees meer
Nieuwsbrief