Fortis (momenteel Ageas)

Share

2017, België

Op 12 december 2017, na maanden van onderhandelen, sloten Deminor, Ageas Sa/NV (‘Ageas’, voorheen bekend als Fortis Sa/NV) en andere claimantenorganisaties de Gewijzigde Fortis Schikking ten behoeve van Fortis investeerders. Met deze schikking werd het totale schikkingsbedrag nog eens verhoogd met € 100 miljoen waarmee de schikking op een totaal van € 1,3 miljard komt. De eerdere Fortis schikking van € 1,2 miljard, die werd getroffen op 14 maart 2016 (de “2016 Schikking “), was al de grootste schikking ooit in Europa waar het aan komt op het compenseren van beleggersschade.
In mei 2016 is de 2016 Schikking voorgelegd aan het Hof van Amsterdam met het verzoek om de overeenkomst algemeen verbindend te verklaren voor alle in aanmerking komende aandeelhouders conform de Wet Collectieve Schikking Massavorderingen (WCAM). In juni 2017 gaf het Hof commentaren op de voorgestelde 2016 Schikking en raadde zij de bij de schikking betrokken partijen aan de schikkingsovereenkomst te wijzigen om rekening te houden met haar commentaren.
Na juni 2017 zijn Deminor, Ageas en de andere bij de schikking betrokken partijen wederom in onderhandeling getreden. Deze onderhandelingen duurden bijna 6 maanden en hebben geresulteerd in de Gewijzigde Fortis Schikking.

Deminor is er stellig van overtuigd dat de Gewijzigde Fortis Schikking het beste resultaat is dat bereikt kon worden in het belang van Fortis-beleggers, waaronder ook de particuliere en institutionele beleggers die worden vertegenwoordigd door Deminor, en waarbij ook rekening werd gehouden met de gemaakte commentaren door het Hof van Amsterdam.

In een op 13 juli 2018 gepubliceerde uitspraak heeft Hof van Amsterdam de Gewijzigde Fortis Schikking algemeen verbindend verklaard. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het proces van het verkrijgen van een schadevergoeding. Dit zal het mogelijk maken voor beleggers in Fortis-aandelen, met inbegrip van beleggers die worden bijgestaan en vertegenwoordigd door Deminor, om te profiteren van een billijke compensatie voor hun verliezen.

 

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.