Reactie van Deminor en Test-Aankoop op reddingsplan

Share

Deminor en Test-Aankoop hebben kennis genomen van het reddingsplan met betrekking tot Fortis. Gezien de ernst van de vertrouwenscrisis en bij gebrek aan een beter alternatief, was een tussenkomst van de overheden absoluut noodzakelijk geworden. Deminor en Test-Aankoop bestuderen momenteel grondig de details van het reddingsplan en zullen hierover meer in detail communiceren na afronding van de analyse.

In ieder geval is nu al duidelijk dat de beleggers het gelag moeten betalen voor het falend beleid van het management en de raad van bestuur van Fortis. Vanaf de kapitaaloperatie van 26 juni hebben Deminor en Test-Aankoop erop gewezen dat, tengevolge van het gebrekkige communicatiebeleid van Fortis, het vertrouwen van de beleggers volledig zoek was en dat dringende maatregelen tot herstel van het vertrouwen broodnodig waren.

Als noodzakelijke maatregelen tot herstel van het vertrouwen hebben wij steeds de volgende actiepunten vooropgesteld:

  • een open dialoog met de beleggers en verbetering van het communicatiebeleid (meer transparantie);
  • verbetering van de governancestructuren van de groep, waarbij onder meer de samenstelling van de raad van bestuur en het management werden geviseerd;
  • een globaal plan van aanpak om de twijfels van de markt inzake de solvabiliteitspositie van de bank weg te nemen.

Op geen van deze pijnpunten heeft Fortis doortastend en kordaat opgetreden. Wel integendeel, alle suggesties van Deminor en Test-Aankoop werden volledig van de hand gewezen.

Dat deze malaise zulke proporties heeft aangenomen, had kunnen voorkomen worden. De raad van bestuur en het management hebben niet voldoende proactief gereageerd op de financiële crisis en alle boodschappen vanwege analysten, investeerders en hun vertegenwoordigers werden in de wind geslaan. Zij zijn derhalve zwaar te kort gekomen in de uitoefening van hun functie en zij zullen zich hiervoor dienen te verantwoorden.

De intrede van de overheden als nieuwe referentieaandeelhouders in de groepsstructuur is een uitgelezen moment om de governancestructuur van de groep grondig te herbekijken en een nieuwe wind te laten waaien. Deminor en Test-Aankoop zijn bereid om met de vennootschap en deze nieuwe referentieaandeelhouders in dialoog te treden teneinde bij te dragen tot het verder herstel van het vertrouwen en een optimale waardecreatie voor alle stakeholders.

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.