search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Reactie van Deminor en Test-Aankoop op reddingsplan nl

SHARE

Deminor en Test-Aankoop hebben kennis genomen van het reddingsplan met betrekking tot Fortis. Gezien de ernst van de vertrouwenscrisis en bij gebrek aan een beter alternatief, was een tussenkomst van de overheden absoluut noodzakelijk geworden. Deminor en Test-Aankoop bestuderen momenteel grondig de details van het reddingsplan en zullen hierover meer in detail communiceren na afronding van de analyse.

In ieder geval is nu al duidelijk dat de beleggers het gelag moeten betalen voor het falend beleid van het management en de raad van bestuur van Fortis. Vanaf de kapitaaloperatie van 26 juni hebben Deminor en Test-Aankoop erop gewezen dat, tengevolge van het gebrekkige communicatiebeleid van Fortis, het vertrouwen van de beleggers volledig zoek was en dat dringende maatregelen tot herstel van het vertrouwen broodnodig waren.

Als noodzakelijke maatregelen tot herstel van het vertrouwen hebben wij steeds de volgende actiepunten vooropgesteld:

  • een open dialoog met de beleggers en verbetering van het communicatiebeleid (meer transparantie);
  • verbetering van de governancestructuren van de groep, waarbij onder meer de samenstelling van de raad van bestuur en het management werden geviseerd;
  • een globaal plan van aanpak om de twijfels van de markt inzake de solvabiliteitspositie van de bank weg te nemen.

Op geen van deze pijnpunten heeft Fortis doortastend en kordaat opgetreden. Wel integendeel, alle suggesties van Deminor en Test-Aankoop werden volledig van de hand gewezen.

Dat deze malaise zulke proporties heeft aangenomen, had kunnen voorkomen worden. De raad van bestuur en het management hebben niet voldoende proactief gereageerd op de financiële crisis en alle boodschappen vanwege analysten, investeerders en hun vertegenwoordigers werden in de wind geslaan. Zij zijn derhalve zwaar te kort gekomen in de uitoefening van hun functie en zij zullen zich hiervoor dienen te verantwoorden.

De intrede van de overheden als nieuwe referentieaandeelhouders in de groepsstructuur is een uitgelezen moment om de governancestructuur van de groep grondig te herbekijken en een nieuwe wind te laten waaien. Deminor en Test-Aankoop zijn bereid om met de vennootschap en deze nieuwe referentieaandeelhouders in dialoog te treden teneinde bij te dragen tot het verder herstel van het vertrouwen en een optimale waardecreatie voor alle stakeholders.

 

Deminor

Geschreven op 29 september 2008 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Arco: Deminor reageert op plannen van de Belgische regering om een taskforce op te richten

Arco: Deminor reageert op plannen van de Belgische regering om een taskforce op te richten

Deminor beschouwt het als een stap in de goede richting dat de regering een werkgroep wil oprichten met het oog op het uitwerken van een regeling ...

Lees meer