Volkswagen

Share

De Volkswagen Group (“VW”), met haar hoofdkwartier in Wolfsburg, Duitsland, is een van de grootste autofabrikanten ter wereld en grootste van Europa. Aandelen Volkswagen werden voornamelijk verhandeld op de beurs van Frankfurt. Op 20 september 2015 erkende Volkswagen dat zij zogenaamde “sjoemelsoftware” had geïnstalleerd op verscheidene automodellen die vanaf 2009 in de VS werden verkocht. Het doel van de “sjoemelsoftware” was het omzeilen van de emissietesten. Dit schandaal staat ook wel bekend als het “Dieselgate-schandaal”. Hierna volgde nog een bekentenis op 22 september 2015 waarin Volkswagen erkende dat deze “sjoemelsoftware” in zo’n 11 miljoen auto’s wereldwijd was geïnstalleerd. De koers van het aandeel Volkswagen verloor meer dan 30% in de dagen na deze bekendmakingen.

Op 16 september 2016 lanceerde een groep beleggers die door Deminor geadviseerd en ondersteund wordt een schadevergoedingsprocedure tegen Volkswagen AG voor de rechtbank te Braunschweig (Duitsland). Deze procedure is momenteel geschorst in verband met een modelprocedure (een zogenaamde KapMuG procedure) die aanhangig is gemaakt bij het Hof te Braunschweig. Het doel van deze KapMuG procedure, is het vaststellen van de aansprakelijkheid van VW voor alle tegen VW ingestelde juridische procedures.

Deze juridische actie komt voort uit de bekendmaking van Volkswagen op 20 september 2015 dat het concern verschillende automodellen die vanaf 2009 in de VS verkocht werden met software uitrustte die het mogelijk maakt uitstoottests te vervalsen. Op 22 september volgde een tweede bericht dat dezelfde illegale software in 11 miljoen auto’s wereldwijd geïnstalleerd werd.

Officiële documenten van de Amerikaanse overheid tonen verder aan dat Volkswagen al sinds midden 2014 op de hoogte was van het onderzoek en reeds op 3 september 2015 de onregelmatigheden had erkend. Het is dan ook niet uitgesloten dat de top van Volkswagen reeds ver voor 20 september 2015, de dag waarop de markt werd geïnformeerd, op de hoogte was van het bestaan van de “sjoemelsoftware”.

Via de gestarte procedure eisen de investeerders schadevergoeding voor de verliezen die zij op hun investeringen leden ten gevolge van de gebrekkige en laattijdige informatie van Volkswagen over het gebruik van zogenaamde ‘sjoemelsoftware’ in verschillende automodellen, en de gevolgen daarvan op de winsten, de vooruitzichten en de financiële situatie van het bedrijf.

Er werden meer bepaald drie rechtszaken ingediend tegen VW door Deminor. Deze werden geïnitieerd namens meer dan 200 beleggingsfondsen een een groep particuliere investeerders. Samen verloren deze investeerders een bedrag ten belope van honderden miljoenen euro’s op hun aandelen VW in verband met het bekend worden van het Dieselgate.

Company name

Volkswagen AG
Duitsland

Ticker Bloomberg

VOW, VOW3

Ticker Reuters

VOWG.DE ,VOWG_p.DE

ISIN Code

DE0007664005 DE0007664039

Relevante periode

01/05/2014 – 18/09/2015

Actie gestart

Oktober 2015

Contactpersonen

✉️ Dr. Malte Stübinger

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.