search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Arco: 737 coöperanten nemen eerste gerechtelijke stappen tegen Belfius Bank en Arco Groep nl

SHARE

Tijdens een web cast presentatie (zie hieronder) maakt Deminor vandaag bekend dat een groep van 737 Arco coöperanten een dagvaarding betekend heeft aan verschillende entiteiten van de Arco Groep en Belfius Bank.  De eis strekt er voornamelijk toe de nietigheid van de belegging in de ‘Arco Aandelenrekening’ te bekomen.  De Arco aandelen werden vooral in de jaren ’90 op grote schaal door de rechtsvoorgangers van Belfius Bank (BAC, BACOB en later Dexia Bank) bij het grote publiek geplaatst.  Daarbij werd essentiële informatie aangaande de investering verzwegen of op misleidende voorgesteld.
Sinds eind 2012 heeft Deminor een grondig onderzoek gevoerd naar het Arco dossier en dit in samenwerking met de vereniging “Arcopar Actie”, die duizenden coöperanten vertegenwoordigt.  Deminor heeft meer dan 1.000 individuele dossiers onderzocht en heeft daarbij toegang gekregen tot belangrijke informatie aangaande de commercialisatie van de Arco aandelen door Arco Groep via de Belfius agentschappen.
Uit deze analyse blijkt dat de Arco aandelen systematisch voorgesteld werden als een “veilige” belegging “zonder risico”, met kapitaalgarantie en vergelijkbaar met een spaarrekening.  De bij particulieren opgehaald gelden werden echter in de jaren ‘90 rechtstreeks en onder impuls van het ACW in de agressieve ontwikkeling van de coöperatieve BACOB bank geïnvesteerd.  Tussen 1995 en 2000 werd zo meer dan 900 miljoen EUR bij cliënten van BACOB opgehaald.  BACOB kon op die wijze bij haar cliënten goedkoop risicokapitaal aantrekken om haar eigen expansie te financieren.  De coöperanten aanvaardden een laag rendement omdat ze in de waan gelaten werden dat het ging om een veilige belegging.
Toen Dexia groep in oktober 2011 ten onder ging, bood de regering aan bepaalde coöperatieve vennootschappen een bescherming gelijk aan deze die gold voor depositohouders, namelijk een staatswaarborg tot een belegd bedrag van EUR 100.000 per persoon.  Arco maakte gebruik van deze bescherming.  Op 3 juli 2014 oordeelde de Europese Commissie dat deze maatregel in strijd was met de Europese concurrentieregels inzake staatssteun.  De Europese Commissie stelde dat de maatregel op maat van Arco gemaakt was en leidde tot een onrechtmatig concurrentieel voordeel aan Arco Groep.  De Belgische Staat heeft recent beroep aangetekend tegen deze beslissing.
Verschillende regeringsonderhandelaars die bij de « Zweedse » coalitiebesprekingen betrokken zijn hebben al laten verstaan dat een oplossing gevonden zou worden voor de Arco coöperanten, in lijn met eerdere verklaringen van de ontslagnemende regering.  Het is aan de politiek om te beslissen of al dan niet een staatswaarborg aan de Arco coöperanten geboden moet worden.  Deminor wijst erop dat politieke beloften, om afgedwongen te kunnen worden, omgezet zullen moeten worden in harde wettelijke garanties in overeenstemming met het Belgisch en Europees recht.  Gezien de daaraan verbonden risico’s is het raadzaam dat de coöperanten geen afwachtende houding aannemen.  De problematiek van de Arco coöperanten kan en moet volgens Deminor in de eerste plaats geregeld worden in het kader van een privaat geschil tussen Arco, Belfius Bank en de coöperanten.

Klik hier om doorverwezen te worden naar de web cast presentatie van Deminor van 30 september 2014
Contact: Erik Bomans: 02 674 71 33 – erik.bomans@deminor.com

 

Deminor

Geschreven op 30 september 2014 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Arco: 1026 coöperanten treden toe tot de procedure tegen Arco en Belfius Bank

Arco: 1026 coöperanten treden toe tot de procedure tegen Arco en Belfius Bank

Brussel, 19 december 2014 : 1026 coöperanten bijgestaan door Deminor en het advocatenkantoor Everest komen vandaag vrijwillig tussen in de ...

Lees meer