Arco – Deminor geeft stand van zaken over de vereffening van Arco Groep

Share

Naar aanleiding van de algemene vergadering van Arcopar CVBA van 30 juni 2016 geeft Deminor een stand van zaken over de vereffening van Arco Groep.

Tot op heden hebben de vereffenaars een totaal bedrag van ongeveer 542 miljoen EUR geïnd tengevolge van de realisatie van activa.  De realisatiewaarde werd gedeeltelijk (voor een bedrag van 375 miljoen EUR) aangewend om bevoorrechte leningen van kredietsinstellingen (voornamelijk Belfius Bank) terug te betalen.

Naar inschatting van Deminor moeten, na voltooiing van de verkoop van de participatie in VDK Spaarbank,  nog activa voor een bedrag van ongeveer EUR 100 miljoen verkocht worden.  Deze activa bestaan voornamelijk uit obligaties uitgegeven door Artesia (nu Belfius Bank), Dexia en Ethias en uit aandelen Auxipar.  De realisatiewaarde van deze activa is onzeker.

Tengevolge van de illegale staatsteun heeft de Belgische Staat een vordering van 147,4 miljoen EUR op Arco Groep bekomen.  Ook bepaalde organisaties van het ACW hebben nog een vordering op Arcopar uitstaan waarvan het bedrag (inclusief interest) door Deminor op ongeveer 59 miljoen EUR ingeschat wordt.

Naar voorlopige inschatting van Deminor zouden de Belgische Staat, kredietinstellingen (voornamelijk Belfius Bank) en sociale organisaties van het ACW een belangrijk deel van hun vorderingen op de vereffening kunnen innen.   Aandeelhouders zouden quasi niets meer van hun investering terugkrijgen.

Deze stand van zaken bevestigt nogmaals dat de coöperatieve aandeelhouders als enige ‘stakeholder’ met lege handen achterblijven.  Het is paradoxaal dat juist die partijen die verantwoordelijk zijn voor of bijgedragen hebben tot de misleiding van de coöperatieve aandeelhouders nu de belangrijkste begunstigden van de vereffening zijn geworden.

Bij gebreke van een voorstel tot schadeloosstelling zit er voor de coöperatieve aandeelhouders niets anders op dan hun rechten via de gerechtelijke weg te verdedigen.  Er loopt hieromtrent een procedure voor de rechtbank van koophandel van Brussel waartoe tot op heden 2169 coöperanten zijn toegetreden.

Deminor is van oordeel dat een minnelijke regeling in het kader van de lopende procedure wel degelijk mogelijk is, ook al is de vereffening van Arco Groep nog niet beëindigd.

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.