search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Arco: Deminor geeft stand van zaken inzake Arco vereffening nl

SHARE

Op de vooravond van de algemene vergadering van Arcopar CVBA maakt Deminor een stand van zaken inzake de vereffening van Arco Groep.   Deminor komt tot het besluit dat de belangrijkste begunstigden van de vereffening Belfius Bank en de Belgische Staat zijn.  De coöperanten zien hun kapitaal in verliezen opgaan.

Er werden reeds activa verkocht voor een realisatiewaarde van meer dan 472 miljoen EUR. Dit bedrag werd voornamelijk aangewend om gewaarborgde bankschulden terug te betalen (meer dan 359 miljoen EUR), waarvan naar inschatting meer dan 300 miljoen EUR aan Belfius Bank.  Een belangrijk deel van de verliezen is echter tot stand gekomen doordat Belfius Bank (toen Dexia Bank) in volle financiële crisis risicovolle leningen verstrekte aan Arco Groep met het oog op de aankoop van aandelen Dexia, waardoor het concentratierisico op Dexia nog toenam en de (reeds beperkte) diversificatie op het vlak van Arcopar verloren ging.    Belfius Bank heeft overigens de Arco aandelen verspreid bij het grote publiek zonder daarbij te wijzen op de risico’s verbonden aan een belegging in Arco groep.  Het is dan ook paradoxaal dat Belfius Bank de belangrijkste begunstigde is van de vereffening.

Arcofin en Arcopar hebben op hun balans een schuld ten opzichte van de Belgische Staat ingeschreven voor een totaal bedrag van meer dan 220 miljoen EUR ten belope van het voordeel van de onrechtmatig bevonden staatssteun.  Het is opmerkelijk dat de Arco coöperanten de prijs betalen voor een staatssteun die ze nooit ontvangen hebben en op grond waarvan ze in het kapitaal gebleven zijn toen de financiële crisis uitbrak.  Naast Belfius moet ook de Belgische Staat zijn verantwoordelijkheid in het dossier opnemen.

Meer dan 1750 coöperanten hebben een gerechtelijke eis ingeleid tegen Belfius Bank, de Arco groep en mevr. Francine Swiggers.  Sinds de aanvang van het dossier pleit Deminor voor een minnelijke schikking in het belang van alle betrokken partijen (de coöperanten, Arco, de voormalige bestuurders en vereffenaars, Belfius Bank, ACW en de Belgische Staat).

 

Contactpersoon:

Erik Bomans

erik.bomans@deminor.com

02 674 71 33

 

***

 

Deminor

Geschreven op 24 juni 2015 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Arco: standpunt van Deminor inzake het voorstel van de federale regering tot vergoeding van Arco coöperanten

Arco: standpunt van Deminor inzake het voorstel van de federale regering tot vergoeding van Arco coöperanten

Deminor heeft kennis genomen van de mondelinge verklaring van de vorige federale regering volgens dewelke een vergoeding ten belope van 40% aan de ...

Lees meer