search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Algemene Vergadering van Arcopar: de situatie van Arco coöperanten onzekerder dan ooit nl

SHARE
 • Na het arrest van het Grondwettelijk Hof is de staatsgarantie definitief dood
 • Uit de vereffening van Arco Groep zal quasi niets overblijven voor de coöperanten
 • Politieke beloften en verklaringen hebben niets opgeleverd
 • Coöperanten die geen juridische stappen genomen hebben, riskeren verjaring
 • Deminor gaat door met de juridische procedure inzake misleiding en heeft de rechtbank van Koophandel van Brussel verzocht conclusietermijen en een pleitdatum te bepalen

  *   *    *

  Meer dan vijf jaar na de invereffeningstelling van de Arco vennootschappen blijven de coöperanten met lege handen achter. De situatie van de coöperanten is nooit onzekerder geweest dan vandaag, nu is vast komen te staan dat de staatsgarantie ongeldig is en de vereffening van Arco Groep vrijwel niets voor hen zal opleveren.

  Reeds sinds 2008 heeft de Belgische Staat bij monde van verschillende regeringen beloofd de schade van de coöperanten te vergoeden. Ook op dit vlak kan enkel vastgesteld worden dat geen enkel concreet resultaat bekomen werd.

  Ondertussen loopt de verjaringstermijn voor coöperanten die geen juridische stappen ondernomen hebben. Zo dreigen honderden duizenden coöperanten, die vertrouwd hebben op de beloften van de Belgische Staat, definitief met lege handen te komen staan.

  In de lopende procedure inzake de misleiding heeft de groep van Deminor cliënten, via hun tussenkomende advocaat, aan de Rechtbank van Koophandel van Brussel gevraagd conclusietermijnen en een pleitdatum te bepalen.

  Deminor is gevolmachtigd door 2.169 coöperanten in wiens naam procedures ingeleid werden tegen Belfius, verschillende entiteiten van de Arco groep, de Belgische Staat en Mevr. Francine Swiggers voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Deminor vertegenwoordigt de grootste groep van actieve coöperanten die betrokken zijn in het dossier.

 

Deminor

Geschreven op 28 juni 2017 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Arco – Deminor geeft stand van zaken over de vereffening van Arco Groep

Arco – Deminor geeft stand van zaken over de vereffening van Arco Groep

Naar aanleiding van de algemene vergadering van Arcopar CVBA van 30 juni 2016 geeft Deminor een stand van zaken over de vereffening van Arco Groep. ...

Lees meer