800.000 Belgische spaarders verloren hun spaargeld door de Arco affaire

Share

Hoe is zoiets kunnen gebeuren? Is het geld definitief weg, of kunnen ze nog iets doen om hun geld terug te krijgen?

Wie intekende op Arco aandelen dacht een veilig spaarproduct met kapitaalbescherming te kopen. De spaarder ging langs bij Bacob Bank (nadien gefuseerd met Dexia Bank en nu ‘Belfius Bank’) om een spaarrekening te openen, en meteen werd er een ‘Arco aandelenrekening’ bij verkocht.  

Zo werd in de tweede helft van de jaren 1990 dankzij een grote marketingcampagne van de bank niet minder dan 900 miljoen EUR opgehaald bij cliënten, gewone spaarders. Alles verliep mondeling, de Arco coöperant kreeg geen informatie over de risico’s die met de ‘Arco-aandelenrekening’ gepaard gingen. 

arco-590x393-v6-NL

Volgens de bank was de ‘Arco-aandelenrekening’ qua risicoprofiel vergelijkbaar met een spaarrekening. Maar dat was een grove misleiding. 

De Arco-aandelenrekening bestond uit aandelen van de Arco Groep, en deze waren qua risicoprofiel niet anders dan andere aandelen. Aandelen zijn per definitie veel risicovoller dan een spaarrekening, dat is een onbetwistbaar feit. Maar de Arco aandelen waren in het bijzonder risicovol omdat met het geld van de Arco spaarders grote risico’s genomen werden en zelfs wild gespeculeerd werd.  

Bacob Bank wilde een plaats veroveren bij de top 3 van de Belgische banken en ging daarvoor overnames en speculatieve transacties niet uit de weg. Er is een rechtstreeks bewezen verband tussen het bij de spaarders opgehaalde geld en de financiering van deze overnames en transacties. Bacob nam de zakenbanken Paribas en Labouchère over. Bacob Bank werd de belangrijkste kredietverschaffer van de zogenaamde frauduleuze ‘Language Development Companies’ van het teloorgegane Lernout & Hauspie. Tot het helemaal fout liep in 2000 en BACOB uiteindelijk verplicht werd toenadering te zoeken tot de... Dexia groep.  Vanaf toen namen de risico’s enkel nog toe, tot uiteindelijk Dexia Bank door de Belgische overheid gered moest worden in 2011.  

De Arco aandeelhouders verloren hierdoor al hun spaargeld, want ze stonden helemaal achteraan in de rij. Iets helemaal anders dus dan de houders van een spaarrekening die ingeval van problemen eerst terugbetaald worden en genieten van een garantie van de overheid. Maar dat werd aan de Arco aandeelhouders nooit gezegd toen de aandelen verkocht werden.  

Van het begin tot het einde werd constant voorgehouden dat het Arco spaargeld veilig was, tot zelfs enkele weken voor de vereffening van Arco Groep in 2011 toen al het spaargeld in rook was opgegaan. Deze mededelingen waren ronduit vals en misleidend.    

Dexia-1

Vanaf 2008, toen Dexia tijdens de financiële crisis in moeilijk vaarwater kwam, vreesde de Belgische overheid dat de Arco aandeelhouders hun geld zouden terugtrekken. Om dit te vermijden, beloofde de Staat dat de inleg van de Arco aandeelhouders gegarandeerd was, zoals het spaargeld bij de banken. Maar de Staat wist toen al dat deze belofte ongeldig was. Dit werd echter aan het publiek verzwegen.  

Toen de staatsgarantie inderdaad door de Europese Commissie ongeldig werd verklaard, beloofde de Belgische regering een zogenaamd ‘Plan B’. Er zou een compensatie betaald worden aan de Arco-aandeelhouders voor het verlies van hun spaargeld. Deze belofte werd meermaals herhaald en in het regeerakkoord ingeschreven.  Echter, toen het erop aankwam om deze belofte waar te maken in 2018, trok de regering zich terug op grond van valse excuses. Het waren toch maar politieke beloften en die zijn niet bindend...

Deze valse beloften zijn onaanvaardbaar in een rechtstaat. Daarom helpt Deminor de Arco aandeelhouders om hun geld terug te krijgen. Zij hoeven niet te aanvaarden dat banken, financiële groepen en zelfs de overheid misleidende en valse verklaringen doen en beloftes maken die ze nadien niet nakomen. Dit zou ook nooit van een gewone burger aanvaard worden.


Deminor gelooft in de principes van de rechtstaat en zal daarom strijden tot het einde, tot de Arco aandeelhouders de compensatie krijgen waar ze recht op hebben.  

Het is nog niet te laat om iets te doen. Als u getroffen bent door de Arco affaire, kan u zich nog steeds inschrijven voor een nieuwe procedure die Deminor zal ondersteunen. Meer dan 6.000 coöperanten hebben zich al gemeld. Hoe talrijker jullie intekenen, hoe sterker wij samen zijn.

Bevestig uw deelname aan de juridische actie hier

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.