search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

News

Laatste 100 dagen voor definitieve verjaring in de Arco affaire nl

SHARE

100 dagen hebben de Arco-coöperanten nog om hun stem te laten horen vooraleer de zaak definitief verjaart. Deminor zal eind 2022 een nieuwe rechtszaak starten bij de Brusselse rechtbank van eerste Aanleg tegen Arco, Belfius en de Belgische staat. Daarna is het onherroepelijk te laat en verjaart het dossier waarbij 800.000 kleine spaarders in de kou worden gelaten. Deminor gelooft in de principes van de rechtsstaat en blijft strijden tot de Arco-coöperanten de compensatie krijgen waar ze recht op hebben.

Erik Bomans, CEO Deminor Recovery Services: “De Belgische staat, Belfius en Arco gaan elke mogelijkheid om het dossier constructief en minnelijk op te lossen uit de weg. Procederen is dus de enige mogelijkheid om de definitieve verjaring tegen te gaan. Hoewel sommigen hun best doen om dit financieel schandaal in de vergeetput te duwen, zijn 800.000 Arco-coöperanten die hun spaarpot in rook zagen opgaan, dit niet vergeten. Zeker vandaag met een recessie die zich aankondigt en torenhoge inflatie wil Deminor blijven vechten opdat de Arco-spaarders de compensatie krijgen waar ze recht op hebben. Daarom starten we deze rechtszaak.”

arco-590x393-v6-NL

Geen enkele belofte werd ingelost

Flashback. In de jaren ’90 verkocht BACOB (een Belgische spaarbank) zogenaamd veilige Arco-beleggingen met kapitaalbescherming aan ruim 800.000 Belgen. Het risicoprofiel van de belegging werd in brochures en advertenties misleidend vergeleken met dat van een spaarbankboekje. In de realiteit ging het echter om aandelen waarop het volledige kapitaal kon verloren worden. Bovendien namen zowel BACOB als diens rechtsopvolger Dexia Bank (die de bank in 2001 overneemt) onverantwoorde risico’s met het spaargeld. Met de financiële crisis in 2008 was een kapitaalinjectie door de overheid onvermijdelijk geworden en ook Arco stortte toen alles wat het nog had in de bodemloze Dexia put. In december 2011 ging Arco Groep in vereffening en toen bleek dat het spaargeld en dat van de aangesloten coöperanten, quasi helemaal in rook was opgegaan.

Wat gebeurde er? Vanaf oktober 2008, midden in de financiële orkaan, beloofden de toenmalige regeringsleden dat de Arco-coöperanten net zoals alle bankrekeninghouders mochten vertrouwen op de staatswaarborg. Om Dexia te redden had de Staat Arco Groep immers nodig, mét het geld van zijn coöperanten. En om te voorkomen dat deze laatsten massaal hun belegging terugtrekken, moesten ze gerustgesteld worden. Door halsstarrig te volharden in het beloven en promoten van een staatswaarborg – die nochtans geen enkele kans op legalisering had – heeft de Belgische Staat alle Arco-coöperanten misleid. Pas na de liquidatie van Arco Groep in december 2011 oordeelde de Europese Commissie de staatswaarborg officieel onwettig. Voor de coöperanten was het toen te laat om de teruggave van hun kapitaal te vragen.

Dexia-1

In het regeringsakkoord van 2014 werd een oplossing voor de Arco-coöperanten opgenomen. In 2017 preciseerde de regering dat de coöperanten een schadeloosstelling zullen krijgen via de liquidatie van Arco en een gedeelte van de winsten bij de beursgang van Belfius. In 2018 wordt een plan aangekondigd voor een compensatie ter waarde van 40% van de waarde van de Arco-aandelen bij de liquidatie. In 2019 wordt nog over een ander alternatief gesproken. Vele coöperanten hebben geen gerechtelijke stappen genomen omdat hen steeds een oplossing werd beloofd. Vandaag moeten zij constateren dat nog geen enkele van die beloftes is ingelost.

Uitvoerbare oplossingen mogelijk zonder kost voor de belastingbetaler

Er bestaan nochtans uitvoerbare oplossingen, en er zijn fondsen beschikbaar voor een compensatie van de Arco-coöperanten, maar op politiek niveau blijven de zaken geblokkeerd. De financiële reserves waarover Arco nog beschikt kunnen gebruikt worden om de coöperatieve aandeelhouders die beslissen om hun rechten actief te verdedigen, te vergoeden, zonder dat de Belgische Staat of zelfs Belfius zal moeten bijdragen.

Erik Bomans, CEO Deminor Recovery Services:

“Als we de verjaring laten intreden, komt het erop neer dat deze reserves aan Belfius, de Belgische Staat en Beweging.net worden gelaten. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor de misleidende verkoop of de onjuiste voorstelling van zaken, zullen dan beloond worden.”

Al 3.500 spaarders schreven zich in voor het nieuwe groepsgeding

Meer dan 3.500 Arco-coöperanten schreven zich online al in voor het groepsgeding en dit cijfer groeit wekelijks.. Daardoor bestaat de Deminor groep nu uit meer dan 5.800 coöperanten. Deminor roept iedereen die op dit ogenblik nog niet in andere procedures zit op om zich online in te schrijven en deel te nemen aan het groepsgeding. Inschrijven is noodzakelijk om deel te nemen want Deminor zal enkel optreden voor haar actieve mandanten.

“Wij zijn ervan overtuigd dat een positief vonnis mogelijk is dat minstens een gedeeltelijke compensatie voorziet aan de deelnemers van ons groepsgeding. De laatste 100 dagen voor verjaring zijn ingezet, wij sluiten de inschrijvingen af op 15 december 2022”,

aldus Erik Bomans, CEO Deminor Recovery Services.

Alle modaliteiten rond de procedure en administratieve vereisten staan hier: Deminor start nieuwe rechtszaak in Arco dossier | Onze Dossiers

 

 

Deminor

Geschreven op 22 september 2022 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

800.000 Belgische spaarders verloren hun spaargeld door de Arco affaire

800.000 Belgische spaarders verloren hun spaargeld door de Arco affaire

Hoe is zoiets kunnen gebeuren? Is het geld definitief weg, of kunnen ze nog iets doen om hun geld terug te krijgen? Wie intekende op Arco aandelen ...

Lees meer