Test-Aankoop en Deminor zitten nu vrijdag 18 juli samen met de CBFA

Share

Aanstaande vrijdag 18 juli hebben Test-Aankoop en Deminor een vergadering met de heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de CBFA, nadat zij reeds op 3 juli jongstleden het Fortis-dossier hadden voorgelegd aan de CBFA.

Test-Aankoop en Deminor hebben heden een brief gericht aan de CBFA waarin zij opheldering vragen over een aantal punten, zoals de communicatie van Fortis als beursgenoteerde onderneming, de communicatie over de financiële positie van Fortis (en de bijkomende uitgiften van financiële instrumenten, met inbegrip van de reeds aangekondigde niet-dilutieve instrumenten voor een bedrag van 2 miljard Eur), en de gelijke behandeling van aandeelhouders bij kapitaalverrichtingen.

Test-Aankoop en Deminor verwachten een snel en volledig antwoord op deze vragen teneinde het vertrouwen van de beleggers te herstellen.

Test-Aankoop en Deminor verwachten alleszins dat de CBFA Fortis zal aanzetten tot duidelijkere communicatie en tot het nemen van voorzichtigheidsmaatregelen zoals de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering.

Fortis-beleggers kunnen zich nog steeds inschrijven bij Test-Aankoop en Deminor: www.test-aankoop.be en www.deminor.be.

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.