search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

News

Arco-coöperanten blijven met lege handen, terwijl €200 miljoen cash in Arco geblokkeerd blijft nl

SHARE

Op 30 juni 2022 vond de algemene vergadering van Arcopar (in vereffening) plaats. Opnieuw zal niets gebeuren en moeten we voor de zoveelste keer vaststellen dat de vereffening geblokkeerd blijft.

10 jaar na de invereffeningstelling van de Arco Groep zijn alle activa verkocht. In Arco Groep blijft enkel nog cash over voor een bedrag van ongeveer €200 miljoen.

Wat gebeurt er met dit geld?

Volgens de regels van de vereffening komen de coöperanten helemaal achteraan, nadat alle schuldeisers terugbetaald zijn. De bevoorrechte schuldeisers (voornamelijk Belfius Bank) zijn al eerder voor een groot deel uitbetaald. De gewone, niet-bevoorrechte, schuldeisers zullen de overblijvende €200 miljoen ontvangen. De coöperanten blijven met lege handen achter.

Belfius 1-1

Wie zijn die gewone schuldeisers?

Voornamelijk de Belgische Staat, Belfius Bank (opnieuw) en Beweging.net. Het is paradoxaal dat degenen die verantwoordelijk zijn voor dit debacle, uiteindelijk de grootste begunstigden worden van de vereffening.

Het heeft geen zin, zeker gelet op de huidige inflatie, de resterende cash in Arco Groep te laten. Indien de begunstigden van de uitkering hun verantwoordelijkheid nemen en deels of volledig aan de uitkering verzaken, kan dit geld gebruikt worden voor een regeling met de Arco-coöperanten. Er zijn meer dan voldoende middelen in de Arco pot om coöperanten te vergoeden die stappen genomen hebben om hun rechten te verdedigen. Zonder cash-out voor de Belgische Staat of Belfius Bank.

Het Arco dossier is verzand in een juridische strijd en een ideologisch debat zonder zicht op een oplossing. Na 6 jaar procederen heeft de ondernemingsrechtbank van Brussel de eis van meer dan 2.000 coöperanten onontvankelijk verklaard. Het dossier toont de onmacht aan van onze politieke en gerechtelijke instanties om dossiers van dergelijke omvang op te lossen. Het is in het belang van alle betrokkenen om een regeling uit te werken en komaf te maken met het verleden. Wie neemt als eerste zijn verantwoordelijkheid op?

Registratie Arco Coöperant

 

 

Deminor

Geschreven op 30 juni 2022 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Arco – Deminor geeft stand van zaken over de vereffening van Arco Groep

Arco – Deminor geeft stand van zaken over de vereffening van Arco Groep

Naar aanleiding van de algemene vergadering van Arcopar CVBA van 30 juni 2016 geeft Deminor een stand van zaken over de vereffening van Arco Groep. ...

Lees meer