search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

News

Laatste dagen om deel te nemen aan de ultieme groepsvordering tegen Arco: al meer dan 13.000 coöperanten geregistreerd! nl

SHARE

Deminor zal eind 2022 een nieuwe rechtszaak starten in het Arco dossier. Er blijven slechts 15 dagen over voor Arco-coöperanten om zich aan te sluiten bij deze ultieme groepsvordering. Voor de 800.000 betrokken kleine spaarders is deze rechtszaak de laatste kans om hun stem te laten horen voordat de Arco-zaak definitief wordt afgesloten. Tot op heden hebben al meer dan 13.000 coöperanten zich ingeschreven voor deelname aan deze rechtszaak, die goed op weg is de grootste groepsvordering van dit type in België te worden.

arco-590x393-v6-FR-1

Meer dan 13.000 Arco-coöperanten hebben zich al online geregistreerd om deel te nemen aan de groepsvordering. Deminor roept alle personen die momenteel niet bij andere procedures betrokken zijn op om zich bij dit laatste redmiddel aan te sluiten. Registratie is noodzakelijk om deel te nemen aan deze rechtszaak omdat Deminor alleen kan optreden namens de coöperanten die haar hebben gemandateerd.

"Wij zijn ervan overtuigd dat een positief resultaat mogelijk is om de deelnemers aan onze groepsvordering ten minste een gedeeltelijke compensatie te bieden. Het aftellen tot de verjaring is begonnen, we sluiten de registraties af op 15 december 2022",

zegt Erik Bomans, CEO van Deminor Recovery Services.

Mogelijke en haalbare oplossingen zonder kosten voor de belastingbetaler

Er bestaan realistische oplossingen en er zijn middelen beschikbaar om de coöperanten te compenseren, maar de situatie blijft politiek geblokkeerd. De financiële reserves waarover Arco nog beschikt, kunnen worden aangewend om coöperatieve aandeelhouders die besluiten actief voor hun rechten op te komen te compenseren, zonder dat de Belgische staat of zelfs Belfius moeten bijdragen. Maar, zegt Erik Bomans, CEO van Deminor Recovery Services:

"het laten verlopen van de verjaringstermijn zou betekenen dat deze reserves aan Belfius, de Belgische staat en beweging.net worden overgelaten, en dat dus degenen die verantwoordelijk zijn voor misleidende verkopen of verkeerde voorstelling van zaken worden beloond."

Alle details over de procedure en de administratieve vereisten zijn hier te vinden: https://drs.deminor.com/nl/arco-groepsgeding

Terugblik: geen enkele belofte werd ingelost

In de jaren negentig verkocht de BACOB (een Belgische spaarbank) aan meer dan 800.000 Belgen Arco-beleggingen, die misleidend werden vergeleken met een spaarrekening. In werkelijkheid is het een aankoop van aandelen waardoor de spaarders coöperanten worden, aangezien het geïnvesteerde kapitaal verloren kan gaan. Zowel de BACOB als haar rechtsopvolger Dexia Bank (die de bank in 2001 overnam) namen onverantwoorde risico's met deze spaargelden. In oktober 2008, midden in een financiële orkaan, beloofden de toenmalige regeringsleden de coöperanten van Arco dat zij net als alle bankrekeninghouders konden rekenen op de staatswaarborg. Om Dexia te redden had de Staat Arco Groep immers nodig, mét het geld van zijn coöperanten. En om te voorkomen dat deze hun investeringen massaal terug zouden trekken, moesten ze gerustgesteld worden.

Dexia-1

Pas na de vereffening van de Arco Groep in december 2011 heeft de Europese Commissie de staatswaarborg officieel onwettig verklaard. Voor de coöperanten was het toen te laat om de teruggave van hun kapitaal te vragen.

Het regeerakkoord van 2014 bood een oplossing voor de Arco-coöperanten. In 2017 bepaalde de regering dat de coöperanten gecompenseerd zouden worden dankzij de vereffening van Arco en een deel van de winst van de beursgang van Belfius. In 2018 werd een plan aangekondigd voor een compensatie van 40% van de waarde van de Arco-aandelen bij de vereffening. In 2019 was er nog sprake van een andere oplossing. Omdat hen steeds een oplossing werd beloofd, ondernamen veel coöperanten geen gerechtelijke stappen.

Registreer hier

 

Deminor

Geschreven op 01 december 2022 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Arco: 1026 coöperanten treden toe tot de procedure tegen Arco en Belfius Bank

Arco: 1026 coöperanten treden toe tot de procedure tegen Arco en Belfius Bank

Brussel, 19 december 2014 : 1026 coöperanten bijgestaan door Deminor en het advocatenkantoor Everest komen vandaag vrijwillig tussen in de ...

Lees meer