search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht nl

SHARE

Het HvJEU heeft geoordeeld dat het toekennen van een staatsgarantie aan de coöperanten van de Arco groep niet verzoenbaar is met het recht van de Europese Unie en bijgevolg ongeldig is.  Met deze beslissing heeft het HvJEU de opinie van 2 Juni 2016 van de advocaat generaal gevolgd.

In praktische termen betekent dit dat de Arco coöperanten niet meer op deze garantie kunnen rekenen om hun spaargelden terug te krijgen.

Deminor betreurt dat de federale regering met loze intentieverklaringen de tijd rekt en niet overgaat tot concrete actie, ondanks het feit dat de staatsgarantie al sedert 2014 op losse schroeven staat mede als gevolg van de beslissing van de Europese Commissie die de staatsgarantie toen al ongeldig had verklaard.  Het regeerakkoord van 2014 vermeldt het volgende met betrekking tot het Arco dossier: «In aansluiting op de initiatieven van de vorige regeringen, zal de regering zorg dragen voor het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op de schadeloosstelling van natuurlijke personen-coöperanten van erkende financiële coöperatieven».  Dit duidelijk engagement van de federale regering werd opnieuw bevestigd door de premier zelf in oktober 2016, waarbij hij verduidelijkte dat de « operationele uitvoering » van de regeling zou plaatsvinden in 2017.  Ter herinnering, de eerste belofte van de regering ten aanzien van de coöperanten dateert al van 2008.

Deminor is van mening dat enkel een schadevergoeding van de Arco coöperanten door middel van een minnelijke schikking in de hangende procedure een juridisch waterdichte oplossing kan vormen voor het geschil.

Deminor is gevolmachtigd door 2.169 coöperanten in wiens naam procedures ingeleid werden tegen Belfius, verschillende entiteiten van de Arco groep en de Belgische Staat voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Deminor vertegenwoordigt de grootste groep van actieve coöperanten die betrokken zijn in het dossier.

Contact: Erik Bomans : erik.bomans@deminor.com

 

Deminor

Geschreven op 21 december 2016 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie maakt brandhout van de staatsgarantie in de Arco zaak

Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie maakt brandhout van de staatsgarantie in de Arco zaak

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vandaag het advies van de Advocaat-Generaal omtrent de staatsgarantie voor de aandeelhouders van de ...

Lees meer