Europese investeerders hebben perspectief op eerste terugvordering van Madoff verliezen

Share

Als gevolg van de bekendmaking op 18 november 2013 van een beslissing van Dhr. Richard C. Breeden, de bestuurder van het “Madoff Victim Fund” van het U.S. Department of Justice, zullen investeerders in “Madoff Feeder Fondsen” in principe gerechtigd zijn te delen in de uitkering van een bedrag van 2,3 miljard USD dat bestemd werd voor slachtoffers van de Madoff fraude.  Aangezien uitkeringen via de Feeder Fondsen tot dusver tengevolge van rechtszaken geblokkeerd waren, is dit de eerste mogelijkheid voor investeerders in deze fondsen om rechtstreeks een deel van hun verliezen terug te vorderen.

Het Madoff Victim Fund werd in het leven geroepen nadat de U.S. Attorney's Office meer dan 7 miljard USD had kunnen terugvorderen vanwege personen die betrokken waren bij de fraude van  Bernard L. Madoff Investment Securities.  Meer dan 5 miljard USD van deze terugvordering werd overgemaakt aan de curator van van  Bernard L. Madoff Investment Securities, die op zijn beurt een deel ervan aan rechtstreekse Madoff klanten uitkeerde.  De meeste Europese investeerders, die slechts onrechtstreeks via de Feeder Fondsen verliezen op Madoff geleden hadden, hebben tot nu niet van deze uitkeringen kunnen genieten.

Het resterende bedrag van 2,35 miljard USD zal nu via het Madoff Victim Fund uitgekeerd worden.  De heer Richard C. Breeden, de bestuurder van het Madoff Victim Fund, heeft beslist dat investeerders in Feeder Fondsen rechtstreekse claims op dit fonds kunnen uitbrengen.  De Feeder Fondsen zelf zullen niet kunnen genieten van de uitkeringen uit het Madoff Victim Fund.

Investeerders die verliezen via Madoff Feeder Fondsen geleden hebben zullen uiterlijk tegen 28 februari 2014 een vordering bij het Madoff Victim Fund moeten indienen.  Investeerders die in gebreke blijven tijdig hun vordering en de vereiste ondersteunende bewijzen in te dienen zullen uitgesloten worden van elke uitkering.  Op basis van de ervaring van Deminor met Madoff gerelateerde rechtstzaken, raden we de betrokken investeerders sterk aan zo snel mogelijk werk te maken van het verzamelen van de nodige bewijsstukken en van de indiening van de vordering.

Voor meer informatie contacteer ons op drs@deminor.com

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.