Beslissing van de Europese Commissie van 3 juli 2014 inzake de staatssteun geboden aan Arco

Share

De Europese Commissie heeft vandaag haar beslissing inzake de kapitaalsgarantie geboden aan de Arco groep bekendgemaakt.

Na een diepgaand onderzoek is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat een Belgische garantieregeling voor aandeelhouders van financiële coöperaties onverenigbaar is met de EU-staatssteunregels.  De Europese Commissie is van oordeel dat dergelijke garantieregeling onrechtmatige voordelen biedt aan bepaalde instellingen ten opzichte van andere instellingen, waardoor de vrije concurrentie op de Europese markt belemmerd wordt.  Bovendien is de Commissie van oordeel dat dergelijke garantieregeling niet verantwoord kan worden in het kader van het algemeen belang, aangezien de aandelen van de Arco vennootschappen niet gelijkgesteld kunnen worden met bankdeposito’s (waarvoor een beschermingsmaatregel in het algemeen belang wel verantwoord zou zijn).

Deze beslissing bevestigt volgens Deminor dat de Arco problematiek zijn oorsprong vindt in de misleiding die ontstaan is bij de aanbieding van de Arco aandelen.  Zoals aangetoond in het verslag van Deminor d.d. 14 maart 2013, werden de Arco aandelen verkocht als veilige spaarproducten terwijl het in wezen ging om risicovolle aandelen. Een geldige en sluitende regeling kan dan ook enkel maar uitgewerkt worden indien deze realiteit erkend wordt.

Wanneer misleiding ontstaat bij de verkoop van financiële producten, voorziet het Belgische recht de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen vanwege de personen en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de misleiding.  Deminor heeft daarom voorgesteld aan de Arcopar coöperanten die zich bij haar geregistreerd hebben om daartoe de nodige juridische stappen te zetten.  Deze juridische stappen kunnen eventueel leiden tot een oplossing van de problematiek zonder in aanvaring te komen met de Europese regels inzake staatssteun.

 

Contactpersoon : Erik Bomans, Tel. +32 02 674 71 33

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.