Vier Jaar WAMCA: Een Derde Kwantitatieve Analyse

Share

De wet afwikkeling massaschade in collectieve actie of “WAMCA” bestaat vier jaar. Sinds 1 januari 2020 is het op grond van deze wet mogelijk om in Nederland in collectieve acties schadevergoeding te vorderen. Met deze nieuwe, derde kwantitatieve analyse worden de ontwikkelingen ten aanzien van de WAMCA in 2023 vergeleken met die van 2020, 2021 en 2022. 

Begin 2023 verwachtten wij dat meer WAMCA-procedures vanwege privacy schendingen, letselschade en in verband met “ESG” (voornamelijk het klimaat) zouden worden gestart. Ook spraken wij de verwachting uit dat dit mogelijk het geval zal zijn voor aandeelhoudersschade, met name voor private beleggers.

Geschreven door Deminor General Counsel Nederland, Joeri KleinFinch Dispute Resolution Partner, Koen Rutten en met medewerking van Caspar Vermande.


Gelieve hier te klikken om het Whitepaper te downloaden.

WAMCA 24 - LinkedIn

1. Inleiding

Sinds de inwerkingtreding van de WAMCA op 1 januari 2020 kent Nederland één regime voor het instellen van collectieve schadevergoedingsvorderingen. Verenigingen of stichtingen (belangenorganisaties) kunnen op grond van de WAMCA opkomen voor de in de statuten opgenomen belangen van bepaalde groepen (rechts)personen of een (bepaald) algemeen belang. In gevallen van massaschade kan worden geprocedeerd voor schadevergoeding, maar
ook nog steeds enkel voor een verklaring voor recht.

De volgende vragen worden in de analyse van 2023 geadresseerd:

 • Zijn er in 2023 meer collectieve vorderingen ingeleid
  ten opzichte van 2020, 2021 en 2022 of is er
  juist sprake van een afname?
 • Wat is de gemiddelde doorlooptijd tussen het instellen
  van een WAMCA-procedure en een beslissing
  omtrent de ontvankelijkheid van de eiser(s)
  en de aanwijzing van de exclusieve belangenbehartiger?
 • Wat is de totale gemiddelde doorlooptijd van een
  procedure onder de WAMCA?
 • In hoeveel procedures hebben de gerechtshoven
  uitspraak gedaan in WAMCA-procedures?
 • Hoe vaak zijn WAMCA-procedures gericht op
  schadevergoeding en wat is de omvang van de
  gevorderde bedragen?
 • Hoeveel vorderingen zijn er tot op heden onder
  de WAMCA toe- of afgewezen?
 • Voor wat voor soort zaken werden in 2023 WAMCA-
  procedures ingeleid en om wat voor gedaagden
  gaat het? Loopt dit in de pas met 2020, 2021
  en 2022 of is er sprake van een verschuiving?
 • Hoeveel WAMCA-procedures worden extern gefinancierd?
  Is er mogelijk sprake van een aanzuigende
  werking van procesfinanciering op collectief
  procederen onder de WAMCA?
 • Wat valt er te verwachten van de WAMCA in
  2024?

***
Gelieve hier te klikken om het Whitepaper te downloaden.

WAMCA-WP 2024 cover

Joeri-color Joeri Klein 
joeri.klein@deminor.com

WAMCA-WP 2023-ENG (002) Koen Rutten
krutten@finch.nl

Caspar Vermande Caspar Vermande

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.