search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Volkswagen AG - Verzoek voor onafhankelijk onderzoek nl

De uitgelezen kans voor institutionele beleggers om van zich te laten horen
SHARE

Zoals eerder gemeld heeft Deminor, namens een groep institutionele investeerders, met succes een verzoekschrift ingediend om een nieuw en onafhankelijk onderzoek (“Sonderprüfung”) in te stellen tijdens de komende aandeelhoudersvergadering (AV) op 22 juni 2016. Het verzoek maakt nu officieel deel uit van de agenda van de AV (agendapunt 8). Stemt een meerderheid van de aandeelhouders in het voordeel van het verzoek, dan wordt er in overeenstemming met de Duitse wet een onafhankelijk onderzoek gestart om na te gaan wat de bestuursleden van Volkswagen reeds wisten of hadden moeten weten met betrekking tot de gemanipuleerde uitstoottesten voor dieselwagens, en sinds wanneer ze hiervan op de hoogte waren.

Deminor is van mening dat dit verzoek de uitgelezen kans is voor institutionele beleggers om van zich te laten horen in de nasleep van dit schandaal. De steun van de aandeelhouders met betrekking tot dit verzoek vormt een krachtig signaal aan de bestuursleden van VW dat de aandeelhouders niet tevreden zijn met de manier waarop het bestuur deze kwestie benadert. Het Jones Day-onderzoek, dat door de bestuursraad van Volkswagen werd ingesteld en onder het toezicht staat van een commissie van uitsluitend niet-onafhankelijke bestuurders, biedt immers geen garantie op volledige onafhankelijkheid en transparantie. Bovendien beperkt het Jones Day-onderzoek zich enkel tot de “ernstige en kennelijke schendingen” vanwege het bestuur. Het verzoek van Deminor heeft niet tot doel om het Jones Day-onderzoek te dupliceren. Het onafhankelijke onderzoek zou veeleer een complementerende functie hebben. Het verzoek stelt namelijk voor om naast de “ernstige en kennelijke schendingen” ook na te gaan of er sprake was van nalatigheden of doelbewuste acties, zowel bij het management als bij het bestuur. Bovendien neemt het verzoek ook de corporate governance, de naleving van de wet- en regelgeving (compliance) en de tekortkomingen binnen de interne controlesystemen  vanaf 2006 op de korrel. De identificatie van deze gebreken die uit dit onderzoek voortkomen biedt de autofabrikant en haar stakeholders de gelegenheid om deze te herstellen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Deminor

Geschreven op 02 juni 2016 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Deminor opent juridische actie voor beleggers in Volkswagen

Deminor opent juridische actie voor beleggers in Volkswagen

Op 20 september 2015 heeft Volkswagen bekendgemaakt dat het bij verschillende automodellen die vanaf 2009 in de VS verkocht werden illegale software ...

Lees meer