search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Deminor-publicaties

Toegang tot onze bibliotheek met gidsen en recensies

Selecteer één van onze publicaties

Procesfinanciering e-book

Waarom zou een bedrijf gebruik maken van financiering door derden van haar geschillen of arbitrageclaims? ``

  • Werkt het voor alle claims?
  • Hoe werkt het en wat zijn de stappen van de eerste beoordeling tot aan het verkrijgen van de financiering?
Deze en vele andere vragen zullen worden beantwoord in ons Procesfinanciering e-book.

litigation-funding-2024

 

Download uw e-book »

Mededingingsacties e-book

Waarom hebt u recht op schadevergoeding wanneer u bent benadeeld door een kartel, misbruik van machtspositie of een andere vorm van concurrentieverstorende praktijken?

  • Hoe kunt u worden geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te vragen?
  • Wat zijn de eerste stappen die u moet nemen?
  • Wat moet u verwachten als u besluit deel te nemen aan een mededingingsrechtelijke actie die wordt georganiseerd en gefinancierd door Deminor?

Deze en vele andere vragen zullen worden behandeld in ons e-book Antitrust Actions.

antitrust-actions-2024

 

Download uw e-book »

Deminor Alert & Monitoring Service (DAMS)

DAMS is de gratis service van Deminor voor institutionele beleggers die op de hoogte willen blijven van internationale dossiers inzake de terugvordering van investeringsverliezen.

DAMS geeft u:

  • Maandelijkse informatie over potentiële dossiers, nieuwe dossiers en minnelijke regelingen, op wereldwijde basis, rechtstreeks in uw inbox;
  • Aanbevelingen voor het deelnemen aan dossiers;
  • Gedetailleerde analyses van elk dossier, met maandelijkse updates;
  • Een schatting van uw potentiële verliezen per dossier en een toetsing of u in aanmerking komt op basis van uw transactiegegevens
  • Een wereldwijde service

Vraag nu de Dams aan »

Handleiding voor collectieve opt-out schadeacties in Nederland

Deminor is momenteel actief in verschillende spraakmakende dossiers in Nederland en heeft in het verleden in Nederland verscheidene grote successen behaald. We delen graag onze inzichten met onze klanten en contacten met betrekking tot dit snel evoluerende rechtsgebied.

deminor-drs-Introduction-of-collective-damage-actions-regime-for-institutional-investors-in-the-netherlands

Vraag nu de Gids aan »