Hoe beoordeelt Deminor geschillen? Een voorbeeld van de aanpak bij een M&A-geschil in Azië

Share

Achtergrond

Deminor werkte nauw samen met een advocatenkantoor in Hongkong dat financiering zocht voor een HKIAC-arbitragezaak. Het Hongkongse recht was van toepassing op de kwestie die voortgekomen was uit een M&A-transactie. De cliënt van het advocatenkantoor had een lokale onderneming overgenomen van een particulier en werd nadien geconfronteerd met een aanzienlijke onvermeld gebleven schuld. Het bestaan van deze schuld was strijdig met de door de verkoper in de SPA (Share Purchase Agreement) afgelegde verklaringen en gegeven garanties.

Het due diligence process

Het advocatenkantoor nam contact op met Deminor met een financieringsaanvraag van rond de 2,5 miljoen HKD. Voordat Deminor de relevante documentatie met betrekking tot het gerezen dispuut ontving, werd er eerst een geheimhoudingsverklaring getekend om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Enkele dagen daarna werd een telefonische vergadering georganiseerd tussen het advocatenkantoor en Deminor om de zaak kort te bespreken. Dit gaf Deminor de kans op vast te stellen of de zaak een aanzienlijke kans van slagen heeft. Omdat dit inderdaad zo leek te zijn, ging Deminor over tot de eerste fase van haar due diligence-traject: het uitvoeren van de “snifftest”. In deze eerste fase concentreerde Deminor zich voornamelijk op het bekijken van de relevante feiten en het identificeren van eventuele juridische knelpunten, waaronder ook eventuele knelpunten op het vlak van de tenuitvoerlegging van een positieve uitspraak. Deze fase duurde bij dit M&A-geschil twee weken.

Na afronding van de eerste fase van het due diligence onderzoek, werd de zaak voorgelegd aan de Toetsingscommissie van Deminor (het Review Committee). Deze Toetsingscommissie komt één keer per week bijeen om lopende trajecten te beoordelen en is samengesteld uit Deminor’s Chief Investment Officer (CIO), CFO en senior advocaten met verschillende achtergronden en afkomstig uit verschillende rechtsgebieden. De Toetsingscommissie gaf groen licht, waardoor er kon worden doorgegaan naar de tweede fase van de due diligence.

Deminor bracht daarna een voorwaardelijk niet-bindend indicatief bod (NBIO) uit met daarin de voorgestelde voorwaarden voor het financieren van de zaak. Het bod zou finaal worden als er werd voldoen aan deze twee voorwaarden:

  •  De gesignaleerde juridische knelpunten, waaronder ook ten aanzien van de tenuitvoerlegging, dienden te worden gladgestreken.
  •  Er dienden vermogensbestanddelen van de wederpartij te worden gelokaliseerd die de succesvolle tenuitvoerlegging konden garanderen.

Tijdens deze tweede fase beoordeelde Deminor het memorandum van het advocatenkantoor ten aanzien van de juridische knelpunten. Daarnaast schakelde Deminor, op eigen kosten, een onderneming in met expertise in het traceren van vermogensbestanddelen om zo voldoende activa van de gedaagde te identificeren voor de tenuitvoerlegging van een positieve uitkomst. Deze fase duurde nog eens twee weken.

Aan het einde van deze tweede fase bespraken de cliënt, het advocatenkantoor en Deminor de zaak en kwamen zij tot de conclusie dat de zaak te veel risico's met zich meebracht om voort te zetten te gaan en om de procedure aanhangig te maken.

Deminor’s commitment

Deze case study laat duidelijk zien dat Deminor bereid is om tijdens de due diligence fase:

  1. haar in-house team van ervaren juristen in te zetten om uw zaak te beoordelen;
  2. gebruik te maken van haar efficiënte beoordelingsprocessen om klanten te assisteren bij het onder controle houden van de kosten van het zoeken naar financiering;
  3. risico’s te nemen en kosten te maken (in dit geval voor verhaalsonderzoek) om in een vroeg stadium de haalbaarheid van een procedure te onderzoeken, zonder enige bevestiging dat de procedure ook daadwerkelijk zal worden gefinancierd;
  4. al in een vroeg stadium een voorwaardelijk niet-bindend indicatief bod (NBIO) uit te brengen met daarin de commerciële en financiële voorwaarden voor de financiering van de procedure. U hoeft dus niet daar op te wachten tot het einde van het due diligence- proces om al een idee daarover te krijgen en om dit aanbod al te bespreken.

Wat Deminor nodig heeft van cliënten en advocatenkantoor om dit efficiënte proces te ondersteunen is:

  • Transparantie - we moeten alle feiten kennen, zowel de goede als de slechte.
  • Effectiviteit - het vlot verstrekken en bespreken van juridische adviezen die al zijn opgesteld en het kunnen verstrekken van de belangrijkste informatie die Deminor nodig heeft, zal leiden tot een efficiënt en snelle beoordeling van de kwestie.

 

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.