search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Deminor Alert & Monitoring Service (DAMS)

DAMS is de gratis service van Deminor voor institutionele beleggers die op de hoogte willen blijven van internationale acties ter verkrijging van een schadevergoeding in verband met “corporate wrongdoing”.

Waarom abonneren op DAMS?

Het aantal internationale acties ter verkrijging van een schadevergoeding in verband met “corporate wrongdoing” blijft snel groeien. DAMS kan u helpen met op de hoogte te blijven van nieuwe mogelijke zaken in opt-in rechtsgebieden die niet over een openbaar register van aanhangige acties beschikken en geeft u aanbevelingen over deze zaken op basis van onze jarenlange ervaring.

DAMS geeft u:

  • maandelijkse waarschuwingen over potentiële acties, nieuwe acties en vereffeningen, op wereldwijde basis en rechtstreeks in uw inbox;
  • aanbevelingen voor het ondernemen van actie;
  • gedetailleerde analyses van elke zaak, maandelijkse follow-up informatie;
  • een schatting van uw potentiële verliezen per zaak en een toetsing van de geschiktheid om deel te nemen aan de actie op basis van uw handelsgegevens

Een wereldwijde service

Overeenkomstig het wereldwijde bereik van Deminor’s dienstverlening, ziet Deminor Alert & Monitoring Service op alle internationale acties en bestrijkt alle landen.

DAMS-map

Hoe kan ik mij abonneren op DAMS

  • Door het aangaan van een "Master Agreement" met Deminor, waarin de algemene commerciële voorwaarden van onze relatie worden uiteengezet in verband met een eventuele samenwerking.
  • Ontvang DAMS, verkrijg volledige vertrouwelijkheid en bewerkstellig eenvoudigere interacties met Deminor
  • Een Master Agreement betekent geen verplichting om deel te nemen aan acties van Deminor. Het is slechts een raamovereenkomst voor in verband met een eventuele samenwerking in de toekomst
  • Geen kosten

Download onze DAMS-brochure voor meer informatie (alleen beschikbaar in het Engels). 

Ontvang DAMS