search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Download het Antitrust Actions e-book

Waarom hebt u recht op schadevergoeding wanneer u bent benadeeld door een kartel, misbruik van machtspositie of een andere vorm van concurrentieverstorende praktijken?

  • Hoe kunt u worden geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te vragen?
  • Wat zijn de eerste stappen die u moet nemen?
  • Wat moet u verwachten als u besluit deel te nemen aan een mededingingsrechtelijke actie die wordt georganiseerd en gefinancierd door Deminor?

Deze en vele andere vragen zullen worden behandeld in ons e-book Antitrust Actions.

Antitrust-actions-ebook-cropped

 

Download het e-book