Banco Espirito Santo – Cliënten van Deminor lanceren juridische procedure

Share

Op 9 januari 2015 startte een groep institutionele investeerders geadviseerd door Deminor een juridische procedure met het oog op het bekomen van een schadevergoeding voor de verliezen die zij leden op hun aankopen van aandelen van Banco Espirito Santo.

De cliënten van Deminor kochten hun aandelen onder meer in mei-juni 2014, ten tijde van de kapitaalverhoging ten belope van 1 miljard euro. De procedure, die in Portugal gestart werd, is gericht tegen de bestuursleden, de bedrijfsrevisor en de bank (“lead manager”) die tussenkwam bij de kapitaalsverhoging.

Indien u omtrent dit dossier meer informatie wenst te bekomen, kunt u vrijblijvend een e-mail sturen naar charles.demoulin@deminor.com.

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.