search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Procedure tegen het uitkoopbod van GDF Suez op Electrabel nl

SHARE

Deminor Investment Management, de beheerder van het Deminor Catalyst Fund (voorheen Deminor Active Governance Fund), heeft vernomen dat het Hof van Cassatie een arrest heeft geveld in het geschil tussen oude aandeelhouders van Electrabel en GDF Suez naar aanleiding van het uitkoopbod (squeeze out) dat deze laatste had gelanceerd in juli 2007.

Deminor Investment Management verheugt zich over de uitspraak van het hoogste Belgische rechtscollege dat het arrest van het Hof van Beroep verbreekt en die de zaak tegen GDF Suez verwijst naar een ander Hof van Beroep die opnieuw de vordering ten gronde zal moeten beoordelen. Het Hof van Cassatie heeft aldus de cassatievoorziening van het Deminor Catalyst Fund en van andere oude aandeelhouders van Electrabel tegen het arrest van het Hof van Beroep van 1 december 2008 toegewezen. Het Hof van Beroep had de vordering tot
schadevergoeding ten gunste van deze oude aandeelhouders verworpen.

Deminor Catalyst Fund betwist de prijs die door Suez werd betaald in het kader van het uitkoopbod. Deminor Catalyst Fund is van mening dat de prijs van €590 per aandeel Electrabel niet overeenstemt met de correcte waarde van Electrabel, onder andere door de winsten die voortvloeien uit de kerncentrales en de verlenging van hun levensduur, alsook omwille van andere parameters die werden gebruikt om de waarde van het aandeel Electrabel te berekenen.

Het Hof van Beroep zal dit dossier opnieuw ten gronde moeten behandelen. Dit zal het debat over de nucleaire rente en de winsten die hieruit resulteren voor Electrabel (en GDF Suez) en waarvan de oude aandeelhouders van Electrabel op een onrechtmatige manier werden onteigend, herlanceren en objectiveren.

* * *

 

Contacten:

Charles Demoulin : + 32 2 674 71 10
Pierre Nothomb: + 32 2 674 71 10

 

 

Deminor

Geschreven op 28 juni 2011 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Beslissing van de Europese Commissie van 3 juli 2014 inzake de staatssteun geboden aan Arco

Beslissing van de Europese Commissie van 3 juli 2014 inzake de staatssteun geboden aan Arco

De Europese Commissie heeft vandaag haar beslissing inzake de kapitaalsgarantie geboden aan de Arco groep bekendgemaakt. Na een diepgaand onderzoek ...

Lees meer