search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

KBC Bank stelt Deminor Recovery Services (DRS) aan als bemiddelaar ingeval van betalingsproblemen bij crowdfunding nl

SHARE

Deminor Recovery Services zal optreden als vertegenwoordiger van beleggers wanneer de emittent betalingsproblemen kent.

Bolero Crowdfunding Platform is een door KBC opgericht internet platform dat bedrijven toelaat om kapitaal op te halen bij beleggers door middel van crowdfunding. Wanneer een bedrijf dat beroep heeft gedaan op Bolero Crowdfunding zijn financiële verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld door de beloofde interest of het kapitaal niet tijdig terug te betalen, zal DRS worden aangesteld als bemiddelaar. Het aanstellen van een centrale gesprekspartner die namens de investeerders kan optreden is in ieders belang. Ingeval van betalingsproblemen moeten snel oplossingen gevonden kunnen worden en ontbreekt vaak de tijd om de beleggers individueel te contacteren en met hen gesprekken aan te knopen.

DRS zal namens de investeerders streven naar het bekomen van een maximale betaling van de verschuldigde bedragen rekening houdend met alle elementen van het dossier, waaronder de financiële situatie van het bedrijf, de perspectieven op verbetering van de situatie en de mogelijkheid om remediërende maatregelen te nemen. Daarbij zal DRS steeds trachten om een onderhandelde oplossing te vinden om verdere escalatie en rechtszaken te vermijden.

DRS helpt particulieren, bedrijven en institutionele beleggers van over de hele wereld bij het herstellen van hun economische verliezen veroorzaakt door verschillende soorten wangedrag. Gezien het groeiende succes van crowdfuding en de steeds grote opgehaalde kapitalen, is het logisch dat DRS ook deze investeerders wenst bij te staan.


News_Bolero_Deminor2-2

 

 

 

Deminor

Geschreven op 03 oktober 2019 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het HvJEU heeft geoordeeld dat het toekennen van een staatsgarantie aan de coöperanten van de Arco groep niet verzoenbaar is met het recht van de ...

Lees meer