search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

2169 Arco-coöperanten dagvaarden de Belgische Staat nl

SHARE

2169 Arco-coöperanten hebben vandaag de Belgische Staat gedagvaard om deze mede aansprakelijk te laten stellen voor de verliezen geleden op hun Arco-belegging.

De Belgische Staat wordt via dagvaarding gedwongen tussen te komen in de hangende procedure voor de rechtbank van koophandel te Brussel. Deze procedure werd in september 2014 door een groep Arco-coöperanten, bijgestaan door Deminor, ingeleid tegen de Arco-Groep en Belfius Bank en werd later, in maart 2015, uitgebreid tot mevrouw Francine Swiggers.

De Arco-coöperanten zijn van mening dat de Staat hen vanaf oktober 2008 verkeerdelijk heeft voorgehouden dat hun belegging absoluut veilig was door hen een kapitaalgarantie te beloven. Daardoor hielden ze hun belegging aan tot ze bij de vereffening voor een voldongen feit gesteld werden. De kans is klein dat de coöperanten nog iets uit de vereffening zullen terugkrijgen.

Zoals de Europese Commissie vaststelde, had de belofte van kapitaalgarantie als doel de aandeelhouders van Arco te sussen en te vermijden dat deze hun aandelen zouden terugtrekken in volle financiële crisis. De kapitaalgarantie werd in januari 2009 opnieuw bevestigd door de regering Leterme en in oktober 2011 in wetteksten omgezet.

Arco-Groep heeft – met actieve medewerking van de Belgische Staat - alle spaargelden van de coöperanten op spel gezet om Dexia-Groep van de ondergang te redden. Gesteund door de kapitaalgarantie en dankzij een lening toegekend door Dexia Bank (nu Belfius) tekende Arco op een zeer kritiek moment in op een kapitaalverhoging van Dexia N.V. voor een bedrag van 350 miljoen EUR. Deze zet is Arco-Groep fataal geworden.  Niet enkel verloor Arco hierdoor de quasi volledige 350 miljoen EUR, maar zat ze bovendien opgezadeld met een bijkomende lening ten aanzien van Belfius Bank ten belope van ongeveer 170 miljoen EUR.

De kapitaalgarantie werd in 2014 door de Europese Commissie als illegale staatssteun ongeldig verklaard.  Sindsdien verschuilt de regering zich achter lopende juridische procedures om haar engagement niet te moeten nakomen. Op 29 september 2014 maakte een groep van coöperanten bijgestaan door Deminor hun eerste juridische stappen in het dossier bekend. Op diezelfde dag beloofde de regering een plan B uit te werken waarbij de coöperanten een deel van hun investering zouden terugkrijgen. In het regeerakkoord van de huidige regering staat te lezen: « In aansluiting op de initiatieven van de vorige regeringen, zal de regering zorg dragen voor het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op de schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van erkende financiële coöperatieven ». Tot op vandaag, meer dan 7 jaar na het eerste engagement van de regering Leterme, is het duidelijk dat de federale regering de legitieme verwachtingen van de coöperanten niet heeft ingelost.

Contact:

Erik Bomans : erik.bomans@deminor.com

 

Deminor

Geschreven op 17 december 2015 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het HvJEU heeft geoordeeld dat het toekennen van een staatsgarantie aan de coöperanten van de Arco groep niet verzoenbaar is met het recht van de ...

Lees meer