Lehman Brothers - Dadingsovereenkomst aanvaard door meer dan 98,6% van onze klanten bij Citibank

Share

Meer dan 98,6% klanten van Deminor hebben reeds de dadingsovereenkomst aanvaard die onderhandeld werd tussen Citibank en Deminor in het kader van het dossier Lehman Brothers. Deminor zal niet meer actief zijn in dit dossier met betrekking tot Citibank Belgium.

Deminor blijft gedupeerde beleggers vertegenwoordigen, en dit zowel in België (klanten van Deutsche Bank), in Nederland (klanten van Wijs & Van Oostveen) als in Italië (klanten van Banca Fideuram - Intesa Sanpaolo groep, en Unicredit). Deminor blijft tussenkomen in deze dossiers om een passende vergoeding te bekomen voor de schade geleden door haar klanten.

1. Nadat de aanvaardingstermijn is afgesloten op donderdag 18 februari 2010 om 17u00 hebben meer dan 98,6% van de klanten bij Deminor de dadingsovereenkomst geaccepteerd tussen Citibank Belgium en Deminor in het kader van het dossier Lehman Brothers. Meer dan 68% van de Deminor-klanten hebben geopteerd voor de mogelijkheid om de vergoeding op een termijnrekening te plaatsen voor 3 jaar waar Citibank Belgium hen een interest heeft aangeboden van 5,3 % bruto per jaar.

Zoals hiervoor al uiteengezet zal Deminor aldus niet meer actief zijn in dit dossier voor wat betreft Citibank Belgium.

Deminor werd gemandateerd door meer dan 500 klanten van Citibank Belgium.

2. Sinds oktober 2008 staat Deminor op de voorgrond bij het vertegenwoordigen van beleggers die benadeeld werden door de val van Lehman Brothers, meer dan 1.100 van haar klanten zijn betrokken in België, Nederland en Italië.

Deminor blijft de klanten van Deutsche Bank actief vertegenwoordigen in België die tot dusver geen passende compensatie hebben bekomen voor hun verliezen. Ter herinnering, Deminor heeft Deutsche Bank gedagvaard voor de Rechtbank van koophandel te Brussel in juli 2009, en volgt met belangstelling het onderzoek verricht door de Procureur des Konings te Brussel over de activiteiten van Deutsche Bank en/of haar bestuurders over dit onderwerp.

In Nederland heeft Deminor meer dan 375 klanten van Wijs & Van Oostveen gegroepeerd, en bereidt zich voor om deze instelling te dagvaarden voor de rechtbanken van Amsterdam om een vergoeding te bekomen voor de schade geleden door de verkoop van de producten van Lehman Brothers.

In Italië werd Deminor benaderd door een groot aantal investeerders en onderzoekt momenteel de mogelijke oplossingen op korte termijn tegen de betrokken financiële intermediairen, zoals Banca Fideuram (Intesa Sanpaolo Group) en Unicredit.

* * *

 

Contact :

Bernard Thuysbaert

+32 2 674 71 10

bernard.thuysbaert@deminor.com

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.