search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Communicatie van de regering omtrent Arco laat vele vragen open nl

SHARE

Als deel van het zogenaamde ‘Zomerakkoord' liet de Belgische regering weten dat een oplossing voor het Arco dossier via Belfius gevonden zal worden. Een bedrag van EUR 600 miljoen zou ter beschikking gesteld worden via een fonds, waarvan EUR 400 miljoen zou komen van Belfius als superdividend of als deel van de meerwaarde die tot stand zou komen bij de privatisering van de bank.

Deminor is van oordeel dat iedere stap in de richting van een minnelijke regeling toegejuicht mag worden. De juridische strijd in een dergelijk omvangrijk dossier riskeert immers vele jaren aan te slepen. De communicatie van de regering is echter vaag en brengt niet veel concreet nieuws voor de Arco coöperanten. Het blijft dus nog afwachten vooraleer een oordeel over het voorstel gevormd kan worden.

Positief

Dat de oplossing voornamelijk via Belfius gezocht wordt kan als positief bestempeld worden. Volgens Deminor ligt de hoofdverantwoordelijk voor het dossier bij Arco, bij haar bestuur en bij Belfius als juridische opvolger van Bacob en Dexia Bank. Een juridisch sluitende regeling kan gevonden worden binnen het kader van het geschil omtrent de misleiding die ontstond bij de verkoop van Arco coöperatieve aandelen. Deminor is van oordeel dat de Staat best een passieve houding in de uitwerking van de oplossing aanneem.

Open vragen

Voor de coöperanten blijven nog heel wat vragen open. Zo is onduidelijk wanneer werk gemaakt zal worden van de oplossing en welke juridische vorm het akkoord zal aannemen. Ook is niet duidelijk hoe het vooropgestelde bedrag van EUR 600 miljoen tot stand zal komen, hoe het verdeeld zal worden onder diverse categorieën Arco coöperanten en welk deel van de schade vergoed zal worden. Tenslotte zal een minnelijke regeling voor de cliënten van Deminor moeten verlopen binnen het kader van de lopende juridische procedures.

Pas nadat de talrijke openstaande vragen beantwoord zullen zijn, zal Deminor voor haar cliënten een oordeel kunnen vormen over de voorgestelde regeling.

 

Deminor

Geschreven op 26 juli 2017 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Persbericht Fortis: Onderzoek - communicatie van het definitieve verslag

Persbericht Fortis: Onderzoek - communicatie van het definitieve verslag

Op 18 november 2011 hebben de deskundigen, de Heren Cats, Debodt en Smets, hun definitief verslag bezorgd in het onderzoek bevolen door de ...

Lees meer