search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Deminor reageert op bericht inzake politiek Arco akkoord nl

SHARE

Deminor reageert op het in De Tijd verschenen bericht volgens hetwelk een politiek akkoord bereikt werd in het Arco dossier. Na een eerste lezing van dit bericht maant Deminor aan tot voorzichtigheid. Indien het bericht bevestigd wordt, zou het immers gaan om de zoveelste politieke verklaring in het dossier die niet juridisch afdwingbaar is. Een afdwingbaar akkoord vereist de instemming van alle betrokken partijen en een juridisch waterdichte regeling die tot in de details uitgewerkt is.

Volgens De Tijd zouden de Arco-coöperanten, voorafgaand aan de beursgang van Belfius, een uitbetaling krijgen uit een fonds dat door Belfius geadministreerd wordt.  Verschillende partijen waaronder de Staat, Beweging.net en Belfius zouden een bijdrage in dit fonds doen. Het overgrote deel van de bijdrage zou van de Staat komen. Er zou geen voorafgaand advies van de Europese Commissie gevraagd worden.

De berichtgeving werd niet officieel door de regering bevestigd. Zelfs indien ze bevestigd wordt, gaat het slechts om een politieke verklaring die niet juridisch afdwingbaar is. Deminor zal haar cliënten pas aanraden om een regeling te aanvaarden voor zover die juridisch waterdicht is en een passende compensatie biedt voor de geleden verliezen. Tot op vandaag ligt dergelijke regeling niet voor en kan er dus moeilijk uitspraak over gedaan worden.  Zoals steeds gemeld is Deminor van mening dat een juridisch waterdichte regeling gevonden moet worden in het kader van de hangende procedures.

 

Deminor

Geschreven op 23 juli 2018 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Fortis - Persbericht Deminor

Fortis - Persbericht Deminor

Het hoogste rechtscollege van Nederland, de Hoge Raad, bekrachtigt de uitspraak van de Ondernemingskamer dewelke had vastgesteld dat er sprake was ...

Lees meer