Fortis dossier: Misleidende informatie

Share

Deminor heeft kennis genomen van de recente beslissing van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) die Fortis (nu Ageas) opnieuw veroordeelt wegens overtreding van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht.

Deze beslissing van de AFM heeft betrekking op de communicatie van Fortis op 21 september 2007 over de mogelijke invloed van haar blootstelling aan subprime beleggingen op de winst- en verliesrekening.

Dezelfde informatie werd opgenomen in het prospectus dat Fortis publiceerde in het kader van de aandelenuitgifte van meer dan €13 miljard in september en oktober 2007.

In het persbericht van de AFM van vandaag staat het volgende te lezen: "In het persbericht (van 21 september 2007), en daarmee ook in het emissieprospectus, wordt een bedrag van € 20 miljoen genoemd als te verwachten bijkomend effect op de winst- en verliesrekening over 2007, bij een verslechtering van de subprime markt van twintig procent.

Fortis geeft hierbij geen inzicht in de aard en omvang van de blootstelling aan subprime beleggingen. Daarnaast wordt in het persbericht niet uitgelegd hoe Fortis tot de berekening van dit bedrag is gekomen of wat Fortis met een verslechtering van twintig procent bedoelt. Door alleen een beduidend laag effect van € 20 miljoen te noemen waarbij geen uitleg is gegeven over hoe dit bedrag tot stand is gekomen, was misleiding te duchten bij de beleggers. Beleggers konden daarmee onvoldoende een inschatting maken van de risico's over de indirecte subprime beleggingen van Fortis en het mogelijke effect hiervan op de waarde van Fortis op de lange termijn. Daarmee heeft Fortis (potentiële) beleggers belangrijke koersgevoelige informatie onthouden". (onderlijning Deminor) Na het eerste boetebesluit van de AFM eerder dit jaar en het verslag van de Nederlandse enquêteurs dat op 16 juni 2010 werd gepubliceerd, komt deze nieuwe beslissing van de AFM alsook de feiten en de argumenten waarop zij gebaseerd is, opnieuw als een bevestiging en versterking van de bevindingen van het eigen onderzoek van Deminor naar de communicatie van Fortis in de periode vóór de ontmanteling van de groep.

Op het einde van 2009 is Deminor zelf al tot de conclusie gekomen dat Fortis tijdens deze periode informatie verspreid had die op meerdere punten misleidend was, inclusief inzake haar blootstelling aan de subprime crisis. Deminor heeft daarom beslist om tegen Fortis een aansprakelijkheidsvordering in te stellen voor de rechtbank van koophandel te Brussel. Via deze procedure wordt een schadevergoeding gevorderd voor de personen die schade hebben geleden omwille van de misleidende informatie verstrekt door Fortis tijdens de periode sinds de formele aankondiging van het OBA op ABN Amro op het einde van mei 2007 tot en met de ontmanteling van de groep in het begin van oktober 2008.

De groep rond Deminor telt meer dan 4,000 personen en bestaat uit zowel particuliere als institutionele beleggers.

 

* * *

Contactpersoon:

Charles Demoulin
Tel +32 2 674 71 10

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.