search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Fortis persbericht - 5 augustus 2008 nl

SHARE

Sinds méér dan een maand stellen Deminor, Test-Aankoop en VEB zich vragen bij de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie verstrekt door Fortis. De raad van bestuur van Fortis heeft op 1 augustus 2008 het initiatief van informele informatiesessies gelanceerd. Dit initiatief komt te laat en zal niet bijdragen tot het herstel van het vertrouwen tussen de aandeelhouders van Fortis, het management en de raad van bestuur. Drie weken na de kapitaalsverhoging, stellen het vertrek van de heer Votron en het neerleggen van zijn functie door de heer Mittler geenszins de aandeelhouders gerust wat betreft de strategie en het gevoerde beleid zoals aangehouden door de raad van bestuur.

Deminor, Test-Aankoop en de VEB streven naar optimale informatieverschaffing aan aandeelhouders en de versterking van de positie van aandeelhouders. Het niet bijeenroepen van een BAVA door Fortis is een miskenning van de rechten en belangen van aandeelhouders. Een BAVA is een belangrijk en formeel vastgelegd instrument voor aandeelhouders om de raad van bestuur van Fortis verantwoording te laten afleggen.

Om de aandeelhouders toe te laten om de keuzes gemaakt door de raad van bestuur en het management te bekrachtigen, stellen Deminor, Test-Aankoop en VEB hun websites open voor de registratie van de aandeelhouders (met opgave van aantal aandelen) voor het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders die gezamenlijk 10% van de aandelen vertegenwoordigen hebben het recht zelfstandig een BAVA bijeen te roepen en een agenda vast te stellen. Indien voldoende aandeelhouders zich registeren zullen Deminor, Test-Aankoop en VEB de nodige maatregelen nemen voor de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en de agenda vastleggen.

Er bestaan drie fundamentele redenen voor het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering.

Ten eerste kan het bestuur van Fortis uitgebreid verantwoording afleggen over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het pakket noodmaatregelen dat op 26 juni 2008 werd bekendgemaakt en direct werd uitgevoerd zonder dat alle huidige aandeelhouders konden participeren.

In de tweede plaats moeten aandeelhouders van Fortis de mogelijkheid krijgen met de raad van bestuur in discussie te gaan over de toekomst van Fortis en het herstellen van het vertrouwen van de aandeelhouders in Fortis.

In de derde plaats moet de BAV/BAVA het begin zijn van een discussie over de corporate governance binnen Fortis. De corporate governance-structuur van Fortis dient te worden gemoderniseerd. De samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de Raad van Bestuur, de versterking van de zeggenschap van aandeelhouders, de wijziging van het verloningsbeleid en de vereenvoudiging van het uitoefenen van het stemrecht zijn onderwerpen waarover gesproken moet worden.

Deminor, Test-Aankoop en de VEB streven ernaar dat de BAV/BAVA in de loop van de maand november 2008 kan plaatsvinden.

De websites voor de inschrijvingen zijn de volgende :

www.deminor.com
www.test-aankoop.be
www.veb.net/fortis

Contactpersonen:

Deminor
Pierre Nothomb
Jan Bleyen
Tel. +32-2-674 71 10

Test-Aankoop
Ivo Mechels
Tel. +32-2-542 33 01

VEB
Niels Lemmers
Tel. +31-70-313 00 00

 

Deminor

Geschreven op 05 augustus 2008 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Test-Aankoop en Deminor zitten nu vrijdag 18 juli samen met de CBFA

Test-Aankoop en Deminor zitten nu vrijdag 18 juli samen met de CBFA

Aanstaande vrijdag 18 juli hebben Test-Aankoop en Deminor een vergadering met de heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de CBFA, nadat zij reeds op 3 ...

Lees meer