Gewijzigde Fortis Schikking goedgekeurd door Hof van Amsterdam

Share

In een op 13 juli 2018 gepubliceerde uitspraak heeft het Hof van Amsterdam de Gewijzigde Fortis Schikking van € 1,3 miljard die Deminor Recovery Services met Ageas Sa/NV en andere claimantenorganisaties heeft getroffen, algemeen verbindend verklaard.

Deminor Recovery Services ('Deminor') adviseert en vertegenwoordigt meer dan 5.000 private Fortis-beleggers en meer dan 500 institutionele Fortis-beleggers die schadevergoeding eisten voor de verliezen die zij hebben geleden op hun Fortis-aandelen. Fortis zou een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven in de periode tussen de formele aankondiging van de overname van ABN Amro in mei 2007 en de ineenstorting van de Fortis Groep begin oktober 2008. Deminor heeft begin 2010 een rechtszaak aangespannen bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel namens haar klanten.

In maart 2016 bereikte Deminor een schikking van € 1,2 miljard ("de 2016 Schikking") met Ageas Sa/NV ("Ageas", voorheen bekend als Fortis Sa/NV) en andere claimantenorganisaties. De 2016 Schikking was de hoogste Europese schikking ooit op het gebied van beleggersschade en voorzag in een compensatie van verliezen geleden door beleggers op hun beleggingen in Fortis-aandelen gedurende specifieke periodes in 2007 en 2008.

De 2016 Schikking is voorgelegd aan het Hof van Amsterdam (de "Hof") ter algemene verbindendverklaring overeenkomstig de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). In juni 2017 gaf het Hof commentaren op de voorgestelde 2016 Schikking en raadde zij de bij de schikking betrokken partijen aan de schikkingsovereenkomst te wijzigen om rekening te houden met deze commentaren.

In december 2017 werd een gewijzigde schikkingsovereenkomst gesloten tussen Deminor, Ageas en de andere schaderegroepen ("Gewijzigde Fortis Schikking"). Vervolgens werd de Gewijzigde Fortis Schikking ter goedkeuring voorgelegd aan het Hof. Met de Gewijzigde Fortis Schikking werd het totale schikkingsbedrag nog eens verhoogd met €100 miljoen, waardoor het totale schikkingsbedrag op €1,3 miljard terecht kwam.

Deminor speelde een leidende rol in de onderhandelingen die leidden tot de 2016 Schikking, de Gewijzigde Fortis Schikking en in de procedures die leidden tot de algemeen verbindenverklaring door het Hof.

Het besluit van het Hof van 13 juli 2018 om de Gewijzigde Fortis Schikking algemeen verbindend te verklaren, is een belangrijke stap voorwaarts in het proces van het verkrijgen van een schadevergoeding. Dit zal het mogelijk maken voor beleggers in Fortis-aandelen, met inbegrip van beleggers die worden bijgestaan en vertegenwoordigd door Deminor, om te profiteren van een billijke compensatie voor hun verliezen.

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.