search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

KBC Bank en Deminor bereiken minnelijk akkoord over CDO’s nl

SHARE

Brussel, 17 september 2009 - KBC Bank en Deminor hebben in een open en constructieve dialoog een minnelijke regeling getroffen inzake de waarderingsverliezen die cliënten van Deminor hebben geleden op CDO's verkocht door KBC Bank. Het gaat om een veertigtal privatebankingcliënten en bedrijven die hun belangen door Deminor hebben laten behartigen. De groep cliënten heeft het voorstel van minnelijk akkoord van KBC Bank unaniem aanvaard. Hiermee komt een definitief einde aan het dossier dat door Deminor in februari 2009 werd aangevat.

De groep van Deminor-cliënten had belegd in verschillende CDO's van KBC, meestal in de zogenaamde junior of investeerdertranches die als gevolg van de kredietcrisis substantieel werden afgewaardeerd. In maart 2009 knoopten KBC Bank en Deminor onderhandelingen aan, die in augustus leidden tot een principeakkoord. De geboden compensatie varieert van dossier tot dossier, afhankelijk van de bijzondere elementen van ieder dossier. Begin september werd het akkoord unaniem door de cliënten van Deminor aanvaard.

KBC en de groep van Deminor-cliënten brengen hiermee een definitief einde aan het geschil. Beide partijen onthouden zich van verdere commentaar over de inhoud van de getroffen regelingen. Ook zal Deminor in de toekomst geen nieuwe dossiers met betrekking tot CDO-beleggingsproducten verkocht door KBC meer behartigen.

***

Contactpersonen:

KBC Bank:
Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep / woordvoerster KBC Groep
pressofficekbc@kbc.be
Tel. + 32 2 429 85 45

Deminor:
Erik Bomans (Partner)
erik.bomans@deminor.com
Tel. + 32 2 674 71 10
Stefan Hertogs (Senior Associate)
stefan.hertogs@deminor.com
Tel. + 32 2 674 71 10

 

Deminor

Geschreven op 17 september 2009 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Deminor Recovery Services bekomt een kredietfaciliteit op middellange termijn van KBC Bank ter ondersteuning van de groei van haar activiteiten

Deminor Recovery Services bekomt een kredietfaciliteit op middellange termijn van KBC Bank ter ondersteuning van de groei van haar activiteiten

Deminor Recovery Services (DRS) is een lening op middellange termijn aangegaan met KBC Bank om de uitbreiding van haar activiteiten te ondersteunen. ...

Lees meer