Lernout & Hauspie: Na bijna 10 jaar eindelijk uitspraak verwacht op 20 september 2010

Share

Sinds november 2000 behartigen Deminor en Test-Aankoop de belangen van meer dan 10.000 beleggers die hun spaargeld verloren hebben ingevolge de fraude en het faillissement van LHSP.

Deminor en Test-Aankoop hebben de aangesloten beleggers regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure. Het is sinds de aanvang van het proces in 2007 niet meer mogelijk om zich voor een schadeclaim bij Test-Aankoop en Deminor aan te sluiten.

Het Hof van Beroep van Gent heeft de zaak formeel sinds 30 januari 2009 in beraad genomen, na een lang en evenwichtig proces. Na 20 maanden wordt - behoudens uitzonderlijke omstandigheden - een uitspraak verwacht op maandag 20 september 2010.

Voor de beleggers die zich bij Test-Aankoop en Deminor hebben geregistreerd is dit een cruciaal moment: eindelijk zal het gerecht uitmaken wie schuldig wordt bevonden aan de strafrechtelijke overtredingen die zijn vastgesteld. Dit geldt zowel voor het voormalige management, de leden van het auditcomité binnen de raad van bestuur, een aantal medewerkers, enkele adviseurs en randfiguren, en voor de bedrijfsrevisoren (KPMG) en de bank Artesia (thans Dexia).

De langverwachte uitspraak zal zich echter beperken tot de strafzaak (wie is schuldig). De behandeling van de individuele schadeclaims (verantwoording van de schade en van het oorzakelijk verband tussen de feiten en de schade) zal pas nadien gebeuren voor het Hof van Beroep te Gent. Het Hof had immers beslist om de strafzaak van de burgerlijke zaak af te splitsen.

Dit betekent concreet dat nog niet zal gekend zijn of de beleggers hun schade kunnen verhalen, voor welk bedrag en tegen welke partijen. De uitspraak zal wel een belangrijke impact hebben.

Deminor en Test-Aankoop hebben voor de aangesloten beleggers tot op heden 10.193 individuele schadeclaims neergelegd bij het Hof van Beroep te Gent, voor een totaal bedrag in hoofdsom van ongeveer 177 miljoen € (nog te verhogen met gerechtelijke interesten sinds het verlies is geleden, wat het bedrag kan brengen op 290 miljoen €). Er zijn nog een aantal dossiers die zullen neergelegd worden wanneer de procedure wordt hervat.

Wij hebben gevraagd aan de aangesloten beleggers om zelf niet naar de zitting te komen op maandag 20 september 2010. Zij zullen immers door Deminor en door de advocaten Christian Van Buggenhout en Joris De Vos vertegenwoordigd zijn.

Het arrest zal ongetwijfeld meer dan honderd pagina's lang zijn. Meerdere dagen zullen nodig zijn om alle details en gevolgen van het arrest te onderzoeken voor de beleggers. Er is ook nog steeds de mogelijkheid van een cassatieverzoek.

Daarom zullen Deminor en Test-Aankoop niet onmiddellijk hun analyse en alle vervolgstappen kenbaar maken na de uitspraak.

Een meer inhoudelijke en uitvoerige communicatie zal volgen zodra dit grondig onderzoek met de advocaten heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

 

Deminor: Bernard Thuysbaert, Partner
T: + 32 2 674 71 10
E-mail: bernard.thuysbaert@deminor.com

 

Test-Aankoop: Ivo Mechels, Woordvoerder
T: + 32 2 542 33 01
E-mail: IMechels@test-aankoop.be

 

Test-Achats: Jean-Philippe Ducart, Porte-parole
T: + 32 2 542 33 27
E-mail: JPDucart@test-achats.be

 

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.