Persbericht - Fortis Dossier

Share

Deminor en de VEB hebben kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam in de procedure ingeleid door Deminor, de VEB en meerdere aandeelhouders van Fortis (ageas) tegen de Nederlandse Staat. Deze procedure betreft de nationalisatie door de Nederlandse Staat van de bank- en verzekeringsactiviteiten van Fortis in Nederland in het begin van de maand oktober 2008.

Ter herinnering, de Nederlandse Staat werd in rechte gedaagd omdat het misbruik van omstandigheden had gemaakt bij de nationalisatie van de Nederlandse activiteiten van Fortis. Uit de elementen die Deminor en de VEB hebben verzameld blijkt dat Fortis werd gedwongen om deze activiteiten af te staan onder bedreiging van de Nederlandse Staat. Fortis zelf heeft tijdens de pleidooien in november 2010 bevestigd dat de Nederlandse Staat zulke druk heeft uitgeoefend.

De rechtbank van Amsterdam heeft vandaag de vordering van Deminor, de VEB en de aandeelhouders van Fortis verworpen. Deminor en de VEB betreuren deze beslissing. Op basis van een eerste lezing van het vonnis zijn Deminor en de VEB van oordeel dat er argumenten kunnen worden ingebracht tegen de redenering die de rechtbank heeft gevolgd bij het vormen van haar oordeel.

Wat de nationalisatie van de bankactiviteiten betreft, ontkennen Deminor en de VEB niet dat een tussenkomst van de Nederlandse Staat noodzakelijk was, maar vechten zij de voorwaarden aan waartegen deze tussenkomst heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de nationalisatie van de verzekeringsactiviteiten, houden Deminor en de VEB eraan vast dat de Nederlandse Staat haar positie heeft misbruikt door de overdracht van de verzekeringsactiviteiten te eisen hoewel deze overdracht niet noodzakelijk was en door een prijs op te leggen die niet was gebaseerd op een correcte waardering.

 

Deminor en de VEB zullen de beslissing van de rechtbank nu bestuderen met hun advocaten om hierover stelling in te nemen.

* * *

Contactpersoon:

Charles Demoulin
Tel +32-2-674-71-10

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.