Persbericht: Lehman Brothers

Share

Deminor vormt momenteel een Europees Schuldeisers Comité met het oog op de belangenbehartiging van de Europese schuldeisers van Lehman Brothers en de recuperatie van hun activa in het kader van de herstructurering van Lehman Brothers. Deminor wil tevens een schadevergoeding bekomen van de financiële tussenpersonen die de financiële producten van Lehman Brothers in Europa verdeelden.

De afgelopen jaren heeft Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in verschillende Europese landen obligatie en gestructureerde producten uitgegeven voor een geschat totaalbedrag van 34 miljard USD. Deze obligaties en producten werden onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door haar moedervennootschap Lehman Brothers Holdings Inc. Ten gevolge van de financiële moeilijkheden zijn op 15 en 19 september jongstleden aan zowel de moedervennootschap als haar Europese dochtervennootschap bescherming toegekend tegen hun schuldeisers. Hieruit volgt dat vele investeerders die deze obligaties en gestructureerde producten van Lehman Brothers hebben gekocht, momenteel zijn blootgesteld aan substantiële verliezen op pan-Europese schaal.

Als gevolg van de opschorting van de betalingen hebben talrijke investeerders in producten van Lehman Brothers contact genomen met Deminor met het verzoek om de Europese schuldeisers van Lehman Brothers te verenigen en hen bij te staan bij de recuperatie van hun verliezen.

Een groot deel van de financiële producten die door Lehman Brothers zijn uitgegeven, werden geplaatst bij retail investeerders door middel van het netwerk van Europees retail banken. De financiële producten van Lehman Brothers werden herverpakt als traditionele spaar- of verzekeringsproducten van de Europese retail banken en werden aldus niet verkocht als vennootschapsobligaties met een grote blootstelling aan een Amerikaanse zakenbank die zwaar geleveraged was.

In vele gevallen lijken de Europses banken misleidende verklaringen te hebben afgelegd inzake het risicoprofiel en de garanties verbonden aan deze producten op het ogenblik dat zij deze hebben gepromoot bij hun retail cliënten. In talrijke gevallen die aan Deminor zijn gerapporteerd, zijn de basisregels inzake risicospreiding niet gerespecteerd. Bovendien hebben de banken hun cliënten niet geïnformeerd over het verslechterende risicoprofiel van Lehman Brothers in de loop van 2007 en 2008. De Europese regulering inzake MiFid lijken op grote schaal te zijn overtreden.

Deminor zal de Europese obligatiehouders en eigenaars van gestructureerde producten (inclusief verzekeringsproducten) uitgegeven door Lehman Brothers Treasury Co. B.V. groeperen. Deminor zal onmiddellijk een procedure opstarten ter vrijwaring en bescherming van de rechten van de investeerders in het kader van de hangende insolventieprocedures van Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in Nederland en Lehman Brothers Holdings Inc in de V.S. Deminor zal ook acties opstarten tegen de tussenpersonen die deze obligaties en gestrucutureerde producten hebben verdeeld op de Europese markt en die de MiFid vereisten niet hebben nageleefd.

De investeerders kunnen zich online registreren en hun transactiegegevens ingeven op de website van Deminor (www.deminor.com).

***

About Deminor : Deminor is a company specialising in investor protection services for European investors. Throughout its local offices in various European countries, Deminor assists investors in protecting their rights and recovering their assets. Deminor also offers corporate governance and active engagement services to institutional investors. It manages a focused corporate governance fund (DAGF) on behalf of private and institutional investors. It offers corporate finance services to minority shareholders in non-listed companies. For more information about our services and pending cases, please visit our web site www.deminor.com.

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.