Persbericht: Proces Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP)

Share

Sinds november 2000 behartigen Deminor en Test-Aankoop de belangen van meer dan 10.000 beleggers die hun spaargeld verloren hebben ingevolge de fraude en het faillissement van LHSP, voor een totale schade (zonder interesten) van 177 miljoen €.

Het Hof van Beroep van Gent heeft bijna 10 jaar na de ontdekking van de feiten op 20 september 2010 uitspraak gedaan. Meerdere beklaagden zijn vrijgesproken, waaronder de bestuurders, leden van het auditcomité, KPMG en Artesia (thans Dexia).

Deminor en Test-Aankoop hebben inmiddels het arrest grondig onderzocht samen met de advocaten Christian Van Buggenhout en Joris De Vos.

Het arrest bevat talrijke contradicties. De motivering voor de vrijspraak van een aantal partijen (in het bijzonder KPMG en Artesia/Dexia) is op vele aspecten betwistbaar. Talrijke feiten en argumenten die werden aangedragen door het Openbaar Ministerie en door de burgerlijke partijen krijgen geen aandacht of worden onterecht verworpen.

Het is voor de burgerlijke partijen die Test-Aankoop en Deminor vertegenwoordigen evenwel juridisch (nog) niet mogelijk om zelf een cassatieverzoek in te dienen.

Dit is het besluit van de advocaten Christian Van Buggenhout en Joris De Vos:

"Het voorliggende arrest doet enkel uitspraak over de strafvordering; de afhandeling van de burgerlijke vorderingen werd aangehouden en de verdere behandeling ervan onbepaald uitgesteld (zie p. 2098 arrest).

De burgerlijke partijen werden niet in de kosten van de strafvordering veroordeeld (zie pp. 2096-97 arrest).

Aldus kunnen de burgerlijke partijen thans geen cassatieberoep instellen, want de burgerlijke partij die niet zelf in de kosten van de strafvordering wordt veroordeeld, heeft niet de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen die op de strafvordering zijn gewezen. Deze regel staat uitdrukkelijk in het wetboek strafvordering en is nog recent bevestigd door het Hof van Cassatie."

Dit leidt tot een merkwaardige situatie, die allesbehalve proceseconomisch kan genoemd worden. De burgerlijke partijen zullen immers pas een cassatieverzoek kunnen indienen wanneer er uitspraak is over de burgerlijke zaak. Deze wordt pas in december 2011 hervat.

Deze technische onmogelijkheid betekent dat het initiatief momenteel volledig in handen is van het Openbaar Ministerie.

Deminor en Test-Aankoop hopen dat het Openbaar Ministerie alle middelen zal benutten om het arrest aan te vechten.

Een meer inhoudelijke en uitvoerige communicatie over de verdere stappen van Test-Aankoop en Deminor in deze zaak zal volgen zodra het standpunt van het Openbaar Ministerie bekend is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Deminor: Bernard Thuysbaert, Partner
T: + 32 2 674 71 10
E-mail: bernard.thuysbaert@deminor.com

Test-Aankoop: Ivo Mechels, Woordvoerder
T: + 32 2 542 33 01
E-mail: IMechels@test-aankoop.be

Test-Achats: Jean-Philippe Ducart, Porte-parole
T: + 32 2 542 33 27
E-mail: JPDucart@test-achats.be

 

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.