search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Bestuur en Raad van Bestuur

Bestuur

Onze Raad van bestuur heeft een robuuste corporate governance structuur opgezet, met als belangrijkste pijlers effectieve besluitvorming, krachtige controlemechanismen en risicomonitoring, transparantie, verantwoording en naleving van wetten, voorschriften en ethische codes.

De raad van bestuur bestaat uit drie uitvoerende bestuurders en vier niet-uitvoerende bestuurders. Eén niet-uitvoerende bestuurder wordt aangemerkt als onafhankelijk.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen, goedkeuring van begrotingen, bedrijfsplannen en financiële overzichten, interne controles, risicomonitoring, beloning van bestuurders, betrokkenheid van belanghebbenden en alle andere zaken die niet onder de verantwoordelijkheid van het managementcomité vallen. De jaarrekeningen van Deminor worden gecontroleerd door een extern accountantskantoor.

BOD_meeting room

 

Raad van Bestuur

Groepsstructuur en aandeelhouderschap

Deminor Recovery Services is een groep bedrijven waarvan de aandelen aangehouden worden door de partners van Deminor Group via Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA.

Deminor  is de handelsnaam van een groep ondernemingen gecontroleerd door Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA, met maatschappelijke zetel te 1 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, geregistreerd bij de kamer van koophandel te Luxemburg onder het nummer B017529 en met een aandelenkapitaal van EUR 2.542.104. Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA is opgezet als een onafhankelijke partnership. Het volledige aandelenkapitaal is in handen van de partners van de Deminor Groep.

DRS Belgium SRL, dat haar zetel heeft op Sablon Tower – 19th Floor Rue Joseph Stevens 7, 1000 Brussels (Belgium), is een volledige dochtervennootschap van Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA. Diensten worden, afhankelijk van het geval, verricht door Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA en/of haar dochterondernemingen.

Het verlenen van diensten door Deminor Recovery Services group is soms onderworpen aan bepaalde juridische voorwaarden. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie over de diensten die wij kunnen aanbieden in het specifieke land van uw interesse.

De andere activiteiten van Deminor Group (Shareholder & Governance Services) worden beheerd door een ander bedrijf, Deminor S.A. Er zijn geen vennootschapsbanden of groepsverband tussen Deminor Recovery Services en Deminor S.A.

deminor-offices-600