search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deminor is een organisatie die de belangen verdedigt van duizenden private en institutionele investeerders en van zowel grote als kleine ondernemingen die verliezen hebben geleden door fraude, misleidende informatie, schendingen van het mededingingsrecht, contractbreuk, onrechtmatige daden en andere schadetoebrengende gedragingen.

Zonder onze tussenkomst, zouden onze cliënten niet in staat zijn om een vergoeding voor hun verliezen te verkrijgen. Waarden zoals rechtstoegang, gerechtigheid, beginselen van goed bestuur, transparantie, gelijkwaardige behandeling en solidariteit, zijn belangrijke drijvende krachten achter onze dagelijkse activiteiten. Deze waarden inspireren ons daarnaast ook buiten onze werkomgeving. Daarom steunen wij liefdadigheidsprojecten waarbij leden van het team betrokken zijn.

Liefdadigheidsprojecten

2019-2024

Deminor brengt 1000 kinderen naar de MIMA

Dankzij een samenwerking tussen Deminor en de MIMA (het Millennium Iconoclast Museum of Art in Brussel), worden 1000 kinderen door Deminor uitgenodigd om het museum te bezoeken tijdens het schooljaar 2023-2024.
Kinderen toegankelijke kunst te laten ervaren is een geweldige manier om hen te helpen opgroeien als ruimdenkende en gevoelige volwassenen. Helaas worden scholen vaak geconfronteerd met budgettaire beperkingen. Buitenschoolse activiteiten worden daardoor beperkt, terwijl dit juist een kans is voor jongeren om op een constructieve manier de buitenwereld te ontdekken en er mee te leren omgaan. Bovendien vindt Deminor het relevant om private samenwerkingsverbanden binnen de lokale gemeenschap aan te gaan.

De MIMA is een kunstinitiatief dat straatkunstenaars een platform biedt om een nieuw publiek te ontmoeten. De MIMA bevindt zich in Molenbeek, een district van Brussel dat bekend staat om zijn multiculturele samenstelling. Deminor biedt begeleiding aan investeerders en bedrijven die een sociale bijdrage willen leveren, door effectief ondernemingsbestuur te implementeren en gerechtigheid te herstellen in geval van wangedrag. Het uitnodigen van 1000 kinderen om de MIMA te bezoeken is onze manier om verantwoordelijk te handelen in onze gemeenschap door onderwijs en cultuur te ondersteunen.

mima-museum

Meer over MIMA: http://www.mimamuseum.eu/

2019

Schilderwerken bij Entraides, een Brusselse liefdadigheidsinstelling die medische diensten aanbiedt voor kansarmen.

Het Deminor team voerde schilderwerken uit in het gebouw van Entraides en bespaarde hen een belangrijk budget dat ze anders hadden moeten besteden aan de uitvoering van de schilderwerken.

Entraide-des-Marolles-1

2018

Uitdelen van voedseldozen aan vluchtelingen in het station Brussel-Noord

Het Deminor team voedseldozen klaargemaakt en uitgedeeld aan dakloze vluchtelingen in het Brusselse Noordstation.

2017

New York Marathon ten behoeve van de NGO “Every Mother Counts”

In 2017 heeft Edouard Fremault, CSO, de New York Marathon gelopen om geld in te zamelen ter ondersteuning van de NGO “Every Mother Counts”. Deze NGO zet zich in om voor alle vrouwen, waar dan ook ter wereld, zwangerschap en geboorte veilig te laten verlopen. Deminor heeft dit initiatief ondersteund door te doneren aan de organisatie.

Visit everymothercounts.org

every-mother-counts

2015

Marathon des Sables ten behoeve van de NGO “Face for Children in Need”.

“Face for Children in Need” (FACE) is een Belgische NGO die zich ten doel stelt om Egyptische weeskinderen en dakloze kinderen te ondersteunen evenals hun families en leefgemeenschappen, ongeacht hun ras, cultuur of religie.
Deminor heeft bijgedragen aan de fondsenwerving die door een lid van het Deminor-team (Jean-Philippe Timmermans, hoofd van de back-office) was opgezet als onderdeel van zijn deelname aan de Marathon des Sables 2015 die plaats vond in de Sahara woestijn. De opbrengsten kwamen ten goede aan FACE.

Gelieve hier te klikken om een korte video te zien van zijn ongelooflijke avontuur.

Visit facechildren.org

Capture-d’écran-2017-10-09-à-14.32